Securitas har lämnat felaktig information om strejken

Securitas har inför strejken lämnat information om vad som gäller oorganiserade arbetstagare och arbetstagare som är med i andra fackförbund än Svenska Elektrikerförbundet. Informationen är beträffande viktiga uppgifter felaktig. Följande gäller.

Publicerad:

Alla som normalt utför samma arbete som de strejkande har rätt att ansluta sig till strejken och alltså avstå från att arbeta. Att en sådan rätt finns har Högsta domstolen slagit fast i en dom från 1974. Det finns inget krav på tjänstledighet utan var och en som vill ansluta sig gör det genom att anmäla detta till arbetsgivaren.

Den som inför strejken, alltså innan strejken bryter ut, går med i Svenska Elektrikerförbundet får konfliktersättning av Svenska Elektrikerförbundet.

Om inte Svenska Elektrikerförbundet och Securitas kommit överens innan dess så startar strejken den 12 september klockan 00.00.

Uppdaterad: