Fotograf: Anna Ledin Wirén

Ny elolycksfallsrapport: fyra av fem elolyckor hade kunnat undvikas

Olyckor bland de som jobbar inom elyrken ökar. Det visar Elsäkerhetsverkets årliga rapport om elolyckor och en särskild undersökning bland medlemmar i Elektrikerna som görs var femte år.

Publicerad:

Under 2022 anmäldes 752 skador på grund av elolyckor. Det är en ökning med 7 procent i jämförelse med året innan. Det är framförallt elolyckor där skadan antingen bedöms ge en sjukfrånvaro på högst tre dagar eller ingen sjukfrånvaro alls som ökat. I första hand är det inom yrkesgruppen Installations- och servicetekniker som dessa ökningar skett, de ökade med 52 procent mot föregående år.

18 procent av elektrikerna har någon gång under senaste året fått ström genom kroppen, vilket är något högre än undersökningen 2017 (12 procent). Det är framförallt rutinerna gällande spänningsprovning eller att inte kunnat bryta strömmen som inte följs. Fyra av fem olycksdrabbade elektriker uppger att olyckshändelsen kunde förhindrats, främst genom frånkoppling eller om de hade spänningsprovat. Att man ”inte spänningsprovat” anges som orsak av 59 procent av svarande år 2022 (33 procent år 2017) och ”får/kan inte” koppla bort strömmen anges av 44 procent år 2022 (38 procent år 2017). Endast 46 procent uppgav att de gjorde en riskanalys innan arbetet. Färre än hälften (46 procent) har anmält händelsen till sin arbetsgivare.

Undersökningen visar att bakomliggande orsaker till att elolyckor sker är stress, tidsbrist och slarv vilket leder till att rutiner frångås eller att arbete utförs utan tillräcklig kompetens. Det ligger ett stort ansvar på både arbetsledning och arbetstagare att se till att ha en god anläggningskännedom, att ständigt jobba med säkerhetskultur, information och egenkontroll, för att både elyrket och användningen av el ska bli säker för alla.

Läs Elsäkerhetsverkets rapport i sin helhet

Uppdaterad: