När får jag pengarna?

Nu är det dags för lönerevision! Årets löneökning på Installationsavtalet är på 4,1%. Alla är garanterade en löneökning på minst 2%. Det ska betalas ut retroaktiv från den 1 maj 2023.

Publicerad:

Nu har vi förhandlat klart på de flesta av Elektrikernas kollektivavtal men ännu har vi inte kommit i mål på alla avtalsområden. Efter att förhandlingarna om ett nytt avtal är klara är det dags för lokala förhandlingar om vilken lönehöjning du som medlem ska få.

Årets löneökning på Installationsavtalet är på 4,1%. Alla är garanterade en löneökning på minst 2%. Det här är minimum som alla medlemmar har rätt till enligt kollektivavtalet. Det är självklart möjligt att förhandla fram högre löneökningar med din arbetsgivare.

Om du har några frågor eller funderingar hör gärna av dig till oss på 0771-10 14 00 eller kontakten@sef.se.


Så går löneförhandlingen till

Där klubb eller facklig förtroendevald finns på företaget genomförs förhandlingen med dessa. Saknas klubb eller förtroendevald eller om den fackligt förtroendevalda vill ha hjälp, kan de kontakta förbundet för att få stöd i förhandlingen.

Det är viktigt inför förhandlingen att den förtroendevalda och medlemmen diskuterar vad de vill gemensamt och hur de tycker potten ska fördelas. Den förtroendevalda tar sedan fram förslag och motiverar varför denne vill fördela potten enligt förslaget. Om arbetsgivaren har en annan idé och inte vill gå er till mötes är det viktigt att förtroendevalda stämmer av med medlemmen innan förhandlingen är färdig med företaget.

Lön ska sättas utifrån fyra kriterier:

 • Yrkeskunnighet
 • Kvalifikation
 • Prestation
 • Ansvar

De som förhandlar ska vara så objektiva som möjligt – det gäller både chefer och förtroendevalda. Godtycke får inte förekomma. Dessutom får inte lönesättningen vara diskriminerande.

Du kan läsa mer om lönekriterierna i Installationsavtalet 7 KAP § 2 och Löneavtalet, sidan 148.

Frågor & svar om lön

 • Det kan vi inte svara på än. Det centrala kollektivavtalet är nu klart och nu kommer de lokala förhandlingarna att inledas. I kollektivavtalet har vi kommit överens om vilken löneökningsprocent man ska använda när man förhandlar lokalt. Hur löneökningarna fördelas regleras i de lokala förhandlingarna.

  Lönepotten är 4,1% år ett och 3,1% år två. Alla anställda är garanterade som minst 2% första året och 1,5% andra året. Vad varje enskild person kommer att få är för tidigt att svara på. Kollektivavtalet är ett minimum som alla medlemmar har rätt till. Det är självklart möjligt att förhandla fram högre löneökningar med din arbetsgivare.

 • Installationsavtalet har individuella löner. En sak som är viktig att komma ihåg är att för förbundets del så innebär individuell lön att var och en har fått sin lön satt utifrån avtalets regler. Det innebär inte att var och en av de anställda ska ha olika löner. Tvärtom. Det är troligt att flera av de anställda har likvärdiga bedömningar utifrån de kriterier som finns och då ska deras löner även visa det. Du har alltid rätt att läsa motiveringen bakom din lönesättning.

  De som förhandlar ska vara så objektiva som möjligt – det gäller både chefer och förtroendevalda. Godtycke får inte förekomma. Dessutom får inte lönesättningen vara diskriminerande utan ska sättas utifrån fyra kriterier: yrkeskunnighet, kvalifikation, prestation och ansvar.

  Du kan läsa mer om lönekriterierna i Installationsavtalet 7 KAP § 2 och Löneavtalet.

 • Ja, ny lön gäller från den 1 maj 2023. Det innebär att när de lokala förhandlingarna och fördelningen av löneökningarna är klar får du på din nästkommande löneutbetalning din retroaktiva löneökning som en klumpsumma, och därefter får du din nya lön varje månad.

 • Efter förhandlingen ska förhandlingsprotokollet skickas till Elektrikerförbundet. De ska skickas till manadsloner@sef.se. Det är viktigt att den nya lönen rapporteras in till förbundet för varje medlem så att förbundet har en möjlighet att bevaka att alla medlemmar får sin lönehöjning och att allt gått till på rätt sätt.

  Rapportera gärna in lönen så snart som möjligt, dock senast 30 juni 2023.

  Protokollmall och koder som ska användas kan du ladda ner här:

 • För dig som går på ett annat avtal än Installationsavtalet kan lönehöjningen gå till på lite olika sätt. Flera av våra lite mindre avtal är ännu inte färdigförhandlade. Vilken procentsats som lönen ska höjas med och när det ska ske hittar du i överenskommelsen som vi publicerar när avtalet är klart. Håll utkik under Avtal 2023. Alla förtroendevalda kommer också få mer information om hur lönerevisionen går till.

 • I Installationsavtalet finns möjlighet att ompröva lönen en gång per år. Extra lönerevision används oftast när en fackklubb noterat att en av deras medlemmar har halkat efter i lön. Då är det läge för klubben att kalla arbetsgivaren till förhandling. Arbetsgivaren måste kunna motivera löneskillnaderna. Lönesättningen får inte vara diskriminerande.

  Klubben på företaget har också möjlighet att kalla till förhandling om lönerevision för hela kollektivet, till exempel om företaget går jättebra och det som nu är hög inflation.

Uppdaterad: