Skyddsombud i avdelning 2 som ger tummen upp till mer kompetensutveckling

Skyddsombud i avdelning 2 som ger tummen upp till mer kompetensutveckling

Medlemmarna ger tummen upp för mer kompetensutveckling

Just nu förhandlar Elektrikerna med arbetsgivarna. En av Elektrikernas frågor i avtalsrörelsen är kompetensutveckling. Installatörsföretagen hävdar att de flesta elektriker tackar nej till kompetensutveckling och att det därför inte behövs mer kompetensutveckling i kollektivavtalet. Därför bad vi medlemmarna berätta hur det egentligen ligger till.

Publicerad:

Måndagen den 6 mars 2023 skickade vi ut en kort undersökning via SMS till medlemmar på Installationsavtalets område. Redan efter cirka en dag hade vi fått in 756 svar. I undersökningen ställde vi fyra frågor:

  1. Har du blivit erbjuden kompetensutveckling av din arbetsgivare?
  2. Har du någon gång tackat nej till kompetensutveckling?
  3. Vill du ha mer kompetensutveckling?
  4. Övriga kommentarer?

Endast 30 procent av medlemmarna som svarade hade blivit erbjuden kompetensutveckling av sin arbetsgivare. Från kommentarerna som flera lämnade så rörde det sig även ofta om obligatoriska kurser som elektrikerna måste gå på grund av säkerhets skäl eller korta digitala kurser.

Det var bara 4 procent som någonsin tackat nej till kompetensutveckling och hela 95 procent som ville ha mer kompetensutveckling.

Har du blivit erbjuden kompetensutveckling av din arbetsgivare?

 

 

Har du någon gång tackat nej till kompetensutveckling?

 

 

Vill du ha mer kompetensutveckling?

 

Kommentarer från medlemmar

På den sista frågan fanns det möjlighet att skriva en kommentar. Här är ett urval av svar från medlemmarna:

”Blir man erbjuden kompetensutveckling så tackar iallafall jag ja till det. Synd att man inte får frågan bara.”

”Med tanke på all teknik som utvecklas tycker jag definitivt att det behövs.”

”Är alltid för dyrt säger chefen.”

”Högre kompetens bland montören ökar flödet på jobb och även säkerheten i utförandet av jobben.”

”Vi ska kunna mycket och kunna göra flera olika moment, utan att vara specialiserade. Vi ska hoppa från det ena till det andra utan kompetenshöjande utveckling. Det vi får, på sin höjd, är att en kollega har gjort det tidigare, och då blir visad. Finns ingen sådan på arbetsplatsen, då får man chansa eller luta sig mot internet för frågor, vilket känns oseriöst.”

”Kunskap är lätt att bära, och vi behöver mer kompetens ute bland oss. Utvecklingen går snabbt just nu, och där hinner inte arbetsgivarna med helt och hållet.”

”Mera kompetensutveckling behövs för att stärka företagets konkurrenskraft.”

”Vi får endast "måste" kurser så som heta arbeten, HLR samt arbete med spänning och liknande.”

”Med tanke på att dagens installationer kommer med mer och mer digital teknik så borde det vara en självklarhet att kompetensutveckla för att vi som skruvar upp prylarna vet hur prylarna fungerar. Eller att man vill lära sig mer om tex belysning eller felsökningar m.m. Ju mer vi arbetstagare får utbildning ju mer tjänar företaget då vi inte tappar tid att stå och fundera, googla och ringa support hela tiden vilket det ofta blir.”

Vi kommer nu presentera resultatet av undersökningen för Installatörsföretagen. Tack till alla som deltog!

Uppdaterad: