Målarnas avtal klart: Elektrikerna drar tillbaka sitt sympativarsel

Målarna har nu ett nytt kollektivavtal på plats. I och med att ett nytt avtal har tecknats drar Elektrikerna tillbaka sitt varsel om sympatiåtgärder. Tillsammans lyckades vi stoppa hoten mot måleriyrket.

Publicerad:

Det har varit långa och intensiva förhandlingar där Målarna och arbetsgivarna stått långt ifrån varandra i en rad olika frågor vilket ledde till att Målarna varslade om konflikt som innebar att strejk utbröt den 12 maj vid ett antal olika måleriföretag och dess arbetsplatser. Den 12 maj utökades konflikten genom att ytterligare varsel lades vilka skulle träda i kraft den 24 maj. Elektrikerna, Byggnads och Fastighets lade den 16 maj sympativarsel för att stödja Målarnas kamp om att få till ett nytt måleriavtal.

Den stora stötestenen har under förhandlingarna varit frågan om vilka yrkeskvalifikationer som ska finnas för att betraktas vara en färdigutbildad målare. I den överenskommelse som Målarna nu tecknat har kompetenskraven förtydligats och höjts.

Tack alla medlemmar som stod redo att solidariskt stötta Målarna. Tillsammans är vi starka!

Läs mer om Målarnas nya avtal

Uppdaterad: