Lönerna för teknikerna på Securitas säkrade

En knapp timme innan strejken skulle brutit ut lyckades Elektrikerna och Securitas Technology Sverige AB komma överens om ett nytt kollektivavtal. Överenskommelsen innebär bland annat att teknikerna på Securitas får behålla merparten av sina ersättningar men även att de får mer i pension.

Publicerad:

Det krävdes att vi förhandlade ända in i kaklet men nu har vi ett riktigt bra kollektivavtal på plats för medlemmarna som jobbar på Securitas. Michael Benthin, ansvarig för företagsavtalet med Securitas på Elektrikerna, konstaterade i en intervju han gjorde med Elektrikernas medlemstidning kort efter att avtalet skrevs på att vi fick med oss de tunga sakerna: ”Vi säkrade lönenivåerna när lönetilläggen skulle lösas in. Det viktiga för oss var att bevara värdet för framtiden. Vi fick in en skrivning om att när företaget anställer ny personal med relevant yrkesbakgrund så ska lönen stämma överens med de befintliga lönerna på företaget. Vi fick även in en högre pensionslösning.”

Alla medlemmar på Securitas kommer kallas till ett informationsmöte där nya avtalet förklaras och det kommer finnas möjlighet att ställa frågor. Mötet äger rum nu på måndag den 18 september klockan 17:00. Mer info kommer i en separat kallelse.

Bakgrund

Under våren 2023 har Elektrikerna och Securitas Technology Sverige AB genomfört sedvanliga förhandlingar om löner och arbetsvillkor. Samtidigt har parterna också diskuterat möjligheterna att slå ihop Larm- och Säkerhetsavtalet med det avtal som Elektrikerna har med Installatörsföretagen för mindre larmföretag: det nästan likalydande Larm- och Säkerhetsteknikavtalet.

Tvisten i förhandlingarna har handlat om att ersättningarna i företagsavtalet mellan Securitas och Elektrikerna är högre, i vissa fall dubbelt så höga, som i Larm- och Säkerhetsteknikavtalet. Det här har facket velat få in i det nya avtalet, men företaget har inte velat gå facket till mötes.

Under juni 2023 säger företaget upp kollektivavtalet med förbundet. Efter varsel om strejk träffas åter en prolongering och överenskommelse fram till 31 augusti. Medling startade åter 17 augusti för att hitta en ny överenskommelse. Elektrikerna och företaget stod långt ifrån varandra och därför tvingades förbundet den sista augusti att säga upp kollektivavtalet och varsla om stridsåtgärder, igen. Stridsåtgärderna skulle ha trätt i kraft den 12 september klockan 00:00.

Natten till den 12 september lyckades däremot kollektivavtalsparterna tillslut komma överens om ett nytt kollektivavtal. Det innebär att efter en så kallad inkoppling blir företaget nu bundet av Larm- och Säkerhetsteknikavtalet, då företaget träder in i Installatörsföretagen. Rent praktiskt skapas ett tilläggsavtal till Larm- och Säkerhetsteknikavtalet där teknikerna på Securitas villkor klargörs. Tilläggsavtalet har samma giltighetstid som Larm- och Säkerhetsteknikavtalet.

Överenskommelsen i korthet

Sammanställt i punktform innebär överenskommelsen enligt följande:

 • Lönerevision ska beräknas från 1 maj 2023, med ett värde på 4,41 %.
 • Lönerevision 2024 följer Larm- och Säkerhetsteknikavtalet på 3,1 och 0,2 i pension.
 • Befintliga månadslönetilläggen läggs in i månadslönen utifrån grupperna Installationstekniker, Servicetekniker och Låstekniker, det som varje person har idag.
 • Bonusar läggs in i månadslönerna för samtliga.
 • Gruppen anställda som har haft mer än 25 timmar reseövertid senaste 12 månaderna ersätts med 1 800 kr som läggs in i månadslönen.
 • Restid utanför ordinarie arbetstid ersätts med: månadslön/174 = timlön.
 • Extra pensionsavsättning från 1 oktober med 0,4 %.
 • Extra pensionsavsättning summerat från och med 1 oktober 2023 till 1,575 % och från 1 juni 2024 till 1,775 %.
 • Avtalspension och försäkringar som tidigare.
 • Befintliga lokala överenskommelser som klubben gjort fortsätter att gälla.
 • Delvis fri tjänstebil fortsätter för de personer som har den lösningen.
 • Företagets överenskommelser med anställda om bilar fortsätter gälla.
 • Flexibel arbetstid kvar som tidigare.
 • Beredskap enligt nya kollektivavtalet och ersättningar enligt ny överenskommelse.
 • Ringlista med samma regler som kollektivavtalet och ersättningar enligt ny överenskommelse.
 • Måltidsersättning med 222 kr vid utryckning efter 16:30 till 20:00 samt lördag, söndag och helgdagar om mer än 5 timmar åtgår.
 • Permissionsregler kvar som tidigare.
 • Extra ersättning vid traktamente, ersätts i nya överenskommelsen med en timlön: Månadslönen/174.
 • Engångsbelopp för anställda vid arbetsbrist för de som var anställda före 2007-06-01.
 • Lagen om anställningsskydd, LAS, gäller från 12 september 2023.
 • Kompetensutveckling kvar som tidigare.
 • Underjordsarbete kvar som tidigare.
 • Kompensationsledighet ges maximalt saldo 40 timmar, ny text.
 • Avdrag, samt inbetalning och redovisning till Elektrikerna fortsätter enligt samma rutin som tidigare (Inkasseringsavtal).
 • Arbetstidsförkortning med 25 timmar kvar som tidigare.
Uppdaterad: