Kallelse till a-kassans föreningsstämma

Elektrikernas a-kassa har föreningsstämma den 8 juni klockan 10:00 på Clarion Sign Hotel i Stockholm.

Publicerad:

Elektrikernas a-kassa har skickat kallelse till alla ombud och inbjudna. Övriga medlemmar som vill delta ska skicka anmälan till a-kassans kassaföreståndare Anna-Lena Lindberg, anna-lena.lindberg@elektrikernasakassa.se senast den 31 maj.

På stämman tas bland annat beslut om:

  • Val av styrelseledamöter
  • Rambudget för 2023 och 2024
  • Årsredovisningen för 2022
Uppdaterad: