Installatörsföretagens krav i avtalsrörelsen

Både Elektrikerna och Installatörsföretagen vill utveckla elteknikbranschen och ser en del utmaningar. Vi kan däremot konstatera att våra förslag på lösningar skiljer sig åt, framförallt när det kommer till arbetstid, anställningstrygghet och kompetensutveckling.

Publicerad:

Förra veckan berättade vi vad Elektrikerna kräver. Här har vi sammanfattat vad arbetsgivarna vill förändra i Installationsavtalet:

 • Lönenivån ska följa exportindustrins märke. Löneökningar på 2% plus ett engångsbelopp på 3 000 kr (krav från Teknikföretagen).
 • Fritt anställa personer utan el-certifikat för att utföra mindre komplexa arbetsuppgifter.
 • Lärlingar ska visstidsanställas samt bilda en egen turordningskrets i samband med uppsägningar eller undantas i turordningen.
 • 6 månaders provanställning införs.
 • Reglerna för resor förtydligas och ändras för att följa skattereglerna. Resorna ska inte bli dyrare för arbetsgivaren.
 • Flexiblare arbetstider: Arbetstidens förläggning ska ändras från dagens 8 timmar per vardag 07:00-17:00 till 05:30-19:30, med en genomsnittlig arbetstid på 40 timmar i veckan, utslaget på 6 månader.
 • Införa rotationsarbete på hemort efter överenskommelse med enskild arbetare.
 • Göra det enklare för arbetsgivaren att låna in arbetare från andra kollektivavtal.
 • Installatörsföretagen ska ha information och veto över vilka Elektrikerförbundet tecknar hängavtal med.
 • Ansökan om föräldraledighet i samband med sommarsemester ska lämnas in samtidigt.
 • Arbetsgivaren ska kunna utse skyddsombud på företaget.
 • Att solenergiöverenskommelsen blir en permanent del av Installationsavtalet.
 • Anpassa lönesättningen för de som jobbar på solenergianläggningar.
 • Göra det möjligt för solcellsföretag att låna in arbetare från bemanningsföretag.

 

Läs Installatörsföretagens krav i sin helhet

Uppdaterad: