Fotograf: Diana Oldenburg

Hoten mot Sveriges energiförsörjning

På Elfack den 12 maj arrangerade Elektrikerna seminariet "Hoten mot svensk energiförsörjning" där vi samlade aktörer inom och runt elbranschen för att diskutera ämnen så som säkerhet, upphandling och kompetensförsörjning. Nu kan du titta på hela seminariet i efterhand.

Publicerad:

Under seminariet möttes energibranschens aktörer i ett framåtsyftande samtal. På plats fanns representanter från industrin, arbetsgivarna inom energibranschen, riksdagen och fackföreningsrörelsen. Klimatomställningen, en åldrande befolkning och ett förändrat säkerhetsläge i Europa ställer nya krav på företag och organisationer. Tillsammans funderade seminariets deltagare över vilka steg som behöver tas för att säkra Sveriges framtida energiförsörjning.

Medverkande:

  • Petter Johansson, energipolitiskt ansvarig på Elektrikerna
  • Patrik Andersson, VD på Business Region Göteborg AB
  • Efwa Nilsson, regionchef Väst på Energiföretagen Sverige
  • Larry Söder, riksdagsledamot (KD)
  • Mattias Jonsson, riksdagsledamot (S)
  • Samtalet leds av Silvia Kakembo, Byråchef Arena Opinion
Uppdaterad: