Energiföretagens Arbetsgivareförenings krav i avtalsrörelsen

Förra veckan växlade Elektrikerna och Energiföretagens Arbetsgivareförening (EFA) avtalskrav. Efter att ha läst arbetsgivarnas krav kan vi konstatera att lön, arbetstid och anställningstrygghet är områden där vi står långt ifrån varandra.

Publicerad:

Här är en sammanfattning av vad arbetsgivarna vill förändra i Kraftverksavtalet:

 • Lönenivån ska följa exportindustrins märke. Löneökningar på 2% plus ett engångsbelopp på 3 000 kr (krav från Teknikföretagen).
 • Vid kort avtal endast förlängning av nuvarande avtal.
 • Kriteriet yrkeserfarenhet ersätts av ”relevant yrkeserfarenhet”.
 • Regler för uppräkning av minimilöner ändras.
 • Individgaranti ersätts med åtgärdsgaranti.
 • Utöka möjligheten att förskjuta arbetstiden.
 • Utöka möjligheterna att komma överens om mer övertid än arbetstidslagen idag tillåter.
 • Sämre övertidsersättning vid arbetsmoment som kan genomföras hemifrån.
 • Provanställningstiden ökas från 4 till 6 månader.
 • Möjlighet att anställa praktikanter på obegränsad tid.
 • Möjlighet att visstidsanställa pensionär utan begränsningar.
 • Fackklubb ska MBL-förhandla istället för lokal ombudsman.
 • Rutiner för ”Elsäkerhetsledare” tas bort.
 • Regler om ”Kontroll före idrifttagning” tas bort.

Läs EFA:s avtalskrav i sin helhet

Uppdaterad: