En MENSkligare elbransch vinner alla på

Idag lanserar Elektrikerna satsningen "En MENSkligare elbransch" i samarbete med organisationen MENSEN. Satsningen består dels av material för att uppmuntra och inspirera arbetsplatser att bidra till en MENSkligare elbransch, dels ett webbinarium om menshälsa och arbetsmiljö. En MENSkligare elbransch vänder sig framförallt till Elektrikernas skyddsombud.

Publicerad:

Varför gör vi den här satsningen?

Jo, för att endast 3 % av alla elektriker är kvinnor och med tanke på framtidens kompetensbehov måste siffran öka betydligt. Om alla ska känna sig välkomna till elbranschen, och vilja stanna kvar, behöver hela branschen engageras i att skapa inkluderande arbetsplatser fria från fördomar och nedsättande jargong. En bransch där olikheter respekteras och grundläggande behov tillgodoses, till exempel behov som kommer av menscykeln. Det vinner alla på!

Ny handbok och checklista om menshälsa

Materialet framtaget i satsningen En MENSkligare elbransch består bland annat av en handbok till skyddsombuden samt en checklista som kan användas vid skyddsrond. Den här checklistan kan användas som ett verktyg för att göra en nulägesanalys och hitta möjliga förbättringar på arbetsplatsen, samt inspirera till att relevanta frågor om mens implementeras i ordinarie skyddsrond.

Kolla in allt material

 

Välkommen på webbinarium

Den 14 december klockan 11:00 bjuder förbundet tillsammans med organisationen MENSEN in till ett lanserings-webbinar. Webbinariet vänder sig framförallt till skyddsombud men alla som är intresserade är givetvis välkomna att lyssna.

På webbinariet pratar vi om hur menshälsa hänger ihop med arbetsmiljöfrågor, hur brister i arbetsmiljön riskerar att påverka menstruerande personer negativt och på vilket sätt detta hänger ihop med uppdraget som skyddsombud. I webbinaret går vi igenom rättigheter, argument och tips för att Elektrikernas skyddsombud ska känna sig trygga i att driva dessa frågor på jobbet.

Webbinariet sänds via Micosoft Teams och vi planerar att hålla på i max en timme. Ansluter till mötet gör du genom att klicka på den här länken:

Anslut till webbinarium

Uppdaterad: