Elektrikerna varslar om sympatistrejk för Målarna (uppdaterad)

Uppdatering 18 maj 2023: Målarna har nu ett nytt kollektivavtal på plats. I och med att ett nytt avtal har tecknats drar Elektrikerna tillbaka sitt varsel om sympatiåtgärder. Tillsammans lyckades vi stoppa hoten mot måleriyrket.

 

Målarnas kamp är vår. Elektrikerna varslar därför om sympatistrejk för Målarna. Stridsåtgärden omfattar strejk och blockad av allt arbete på 6 arbetsplatser. Varslet träder i kraft den 26 maj klockan 05:00.

Publicerad:

Målarnas kamp är vår. Målareförbundet har under förhandlingarna om ett nytt kollektivavtal för Sveriges målare stött på hot mot sitt yrke på liknande sätt som Elektrikerna gjort. Detta gör det ännu mer angeläget för oss att bistå Målarnas strejk för ett nytt kollektivavtal, säger Elektrikernas förhandlingschef Mikael Pettersson om varför förbundet har lagt ett sympativarsel.

Målarna har under en tid försökt få till stånd ett nytt kollektivavtal – Måleriavtalet – med arbetsgivarorganisationen Måleriföretagen i Sverige. Förhandlingarna har pågått sedan februari 2023 och avtalet gick ursprungliga ut den 30 april 2023. Målarna upplever att Måleriföretagen i Sverige förhalar processen. Målarna har varit aktiva i processen och har lämnat olika förslag till förhandlingslösningar.  Måleriföretagen i Sverige har inte en enda gång under förhandlingarna, med undantag för överlämnandet av huvudyrkandena, överlämnat något förslag till lösning.

Elektrikerna stödjer Målarnas kamp för ett kollektivavtal för sina medlemmar. Elektrikerna står bakom Målarna och är berett att vidta de åtgärder som behövs för att få Måleriföretagen i Sverige att förhandla om att ett nytt Måleriavtal. 

Varsel om sympatiåtgärder

Mot bakgrund av ovanstående varslar Svenska Elektrikerförbundet om följande sympatiåtgärder att gälla från och med den 26 maj 2023 klockan 05:00:

Arbetsnedläggelse (strejk)

Stridsåtgärden omfattar arbetsnedläggelse av allt arbete som utförs vid följande arbetsplatser:

Företag Projekt Ort
Eitech Electro AB ICA Maxi Norrköping
Elteknik LD i Östersund AB Gällö Timber AB Gällö
Caverion Sverige AB Volvo klimattunnel Göteborg
Bravida Sverige AB Värmeverket Fortum Värta hamnen Stockholm
Emil Lundgren AB Hotell Draken - Clarion Hotell Göteborg
Bravida Sverige AB Eco DC Falun

Arbetsinställelsen avser de anställda som under den dag varslet träder i kraft är beordrade att arbeta på en av arbetsplatserna uttagna i strejken.

Blockad

Arbetsuppgifter som omfattas av arbetsinställelse försätts samtidigt i blockad, vilket innebär att ingen får utföra arbetsuppgifter som omfattas av strejken. Anställda som inte omfattas av strejken får inte utföra blockerat arbete.

 

Läs varslet i sin helhet

Vad innebär det för Elektrikernas medlemmar som är uttagna i strejk?

Om din arbetsplats blir uttagen i strejk ska du inte arbeta. Du kommer bli kontaktad av din avdelning för mer information om vad som gäller.

Det är viktigt att alltid vara kontaktbar om du är uttagen i strejk då strejken snabbt kan blåsas av och du då ska tillbaka till jobbet igen. Dubbelkolla därför att dina kontaktuppgifter stämmer på mina sidor.

En medlem som trots varslad strejk ändå arbetar bryter mot Elektrikernas stadgar och kan därmed riskeras att uteslutas efter prövning av förbundsstyrelsen.

Medlemmar som genomgår utbildning, har semester, är tjänstlediga eller är sjukskrivna undantas generellt från stridsåtgärderna.

Alla medlemmar som strejkar har rätt till skattefri konfliktersättning. Vid sympatiåtgärder gäller förhöjd konfliktersättning som beräknas utifrån medlemmens månadslön.

Uppdaterad: