Elektrikerna varslar om strejk på Smart Solar Norden AB i Västervik (Uppdaterad)

Uppdatering 16 oktober 2023: Smart Solar Norden AB har nu tecknat kollektivavtal. Därmed drar förbundet tillbaka sitt varsel.

Elektrikerna varslar om strejk och blockad på Smart Solar Norden AB. Anledningen är att det inte gått att teckna kollektivavtal med företaget. Strejken bryter ut den 17 oktober klockan 05:00.

Publicerad:

Smart Solar Norden AB har sitt säte i Västervik och arbetar med solcells- och elinstallation. Elektrikerna har under en längre tid försökt att förhandla fram ett kollektivavtal utan resultat. Därför varslar förbundet nu om konflikt för att få till ett kollektivavtal på företaget.

Medlemmarna kan idag inte vara trygga med att de är försäkrade på arbetet. De har inte heller den tjänstepension på 6 procent som man har rätt till när man har avtal. Då det saknas kollektivavtal är medlemmarna dessutom inte garanterade löneökningar, övertidsersättningar, arbetstidsförkortning och extra pengar vid föräldraledighet.

Elektrikernas medlemmar på företaget ska ha det skydd ett kollektivavtal ger, därför tvingas förbundet nu varsla om strejk och blockad för att få ett avtal på plats.

Strejken bryter ut den 17 oktober klockan 05:00 och gäller samtliga sex berörda arbetstagare på företaget. Samtidigt sätts företaget i blockad vilket innebär att inga andra företag får befatta sig med arbeten som har med Smart Solar Norden AB att göra.

Arbetstagare som genomgår utbildning, har semester, är tjänstlediga eller är sjukskrivna undantas generellt från stridsåtgärderna. Dessa arbetstagare omfattas inte av varslet förrän den dag de ska återgå i arbete. Strejken bryter inte deras ledigheter.

Stridsåtgärden gäller tills vidare till dess Elektrikerna har träffat kollektivavtal med Smart Solar Norden AB eller Elektrikerna återkallar stridsåtgärden helt eller delvis.

Uppdaterad: