Elektrikerna varslar om strejk på Larm- och Säkerhetsavtalet (Uppdaterad)

Uppdatering: Den 27 juni 2023 träffade Elektrikerna efter långa och intensiva förhandlingar, samt efter ett dygns intensiv medling, en överenskommelse om förlängning av Larm- och säkerhetsavtalet till den 31 augusti 2023. Detta innebär att alla varsel återtas. Vi kommer efter semestern återuppta förhandlingar igen med företaget.

 

Elektrikerna har under våren förhandlat med Securitas Technology Sverige AB om ett nytt Larm- och Säkerhetsavtal men nu har företaget sagt upp avtalet vilket tvingar förbundet till att vidta åtgärder för att få ett nytt kollektivavtal på plats. Stridsåtgärden omfattar strejk och blockad av allt arbete på Securitas Technology Sverige AB. Varslet träder i kraft den 28 juni 2023 klockan 05:00.

Publicerad:

Bakgrund

Larm- och Säkerhetsavtalet är ett företagsavtal mellan Elektrikerna och Securitas Technology Sverige AB (tidigare STANLEY Security Sverige AB). Medlemmarna som går under avtalet är tekniker och jobbar med att installera och serva avancerade larm och säkerhetstekniska anläggningar såsom inbrotts-, inpasserings- och brandalarm.

Elektrikerna har under våren förhandlat med Securitas Technology Sverige AB om nytt Larm- och Säkerhetsavtal. Elektrikerna har ställt krav på löneökningar enligt LOs samordning samt försökt förbättra de allmänna villkoren i kollektivavtalet. Förbundet har mottagit förslag från företaget som innebär försämrade anställningsvillkor och löner för de anställda teknikerna. Detta kan Elektrikerna inte acceptera. Elektrikerna har försökt lösa det låsta läget genom att lämna konkreta förslag till lösningar, detta har företaget avvisat.

I årets avtalsrörelse ser vi att viljan från Securitas Technology Sverige AB att teckna avtal är låg. Det har till och med gått så långt att bolaget ställde in planerade förhandlingsdagar. Elektrikerna blev bestörta när företaget, under förhandling den 20 juni 2023, sa upp det gällande kollektivavtalet, för att försöka tvinga oss till att gå med på försämrade villkor.

Förbundet ser mycket allvarligt på situationen och tvingas nu vidta åtgärder för att företaget åter ska teckna kollektivavtal för sina anställda tekniker.

Mot bakgrunden av att Securitas Technology Sverige AB sagt upp avtalet varslar Elektrikerna om stridsåtgärder.

Varsel om stridsåtgärder

Elektrikerna varslar om stridsåtgärder att börja gälla den 28 juni 2023 klockan 05:00.

Stridsåtgärden omfattar total arbetsnedläggelse och blockad på Securitas Technology Sverige AB.

Arbetsuppgifterna försätts samtidigt i blockad, vilket innebär att ingen får utföra arbetsuppgifter som omfattas av arbetsnedläggelsen. Blockaden innebär att stridsåtgärderna kvarstår även om annat företag övertar blockerat arbete.

Arbetstagare som genomgår utbildning, har semester, är tjänstledig eller är sjukskriven undantas generellt från stridsåtgärderna. Dessa medlemmar omfattas inte av varslet förrän den dag de ska återgå i arbete. Strejken bryter inte deras ledigheter.

Stridsåtgärden gäller tills vidare till dess Elektrikerna har träffat kollektivavtal med Securitas Technology Sverige AB eller förbundet återkallar stridsåtgärden helt eller delvis.

Följ Elektrikernas Facebooksida för löpande uppdateringar.

Vad innebär det för Elektrikernas medlemmar som är uttagna i strejk?

Om din arbetsplats blir uttagen i strejk ska du inte arbeta. Du kommer bli kontaktad av din avdelning för mer information om vad som gäller.

Det är viktigt att alltid vara kontaktbar om du är uttagen i strejk då strejken snabbt kan blåsas av och du då ska tillbaka till jobbet igen. Dubbelkolla därför att dina kontaktuppgifter stämmer på mina sidor.

En medlem som trots varslad strejk ändå arbetar bryter mot Elektrikernas stadgar och kan därmed riskeras att uteslutas efter prövning av förbundsstyrelsen.

Medlemmar som genomgår utbildning, har semester, är tjänstlediga eller är sjukskrivna undantas generellt från stridsåtgärderna.

Alla medlemmar som strejkar har rätt till skattefri konfliktersättning. Vid sympatiåtgärder gäller förhöjd konfliktersättning som beräknas utifrån medlemmens månadslön.

Uppdaterad: