Elektrikerna varslar om strejk på Larm- och Säkerhetsavtalet – igen

Elektrikerna har sedan i våras förhandlat med Securitas Technology Sverige AB om ett nytt Larm- och Säkerhetsavtal. Företagets inställning i förhandlingarna är att kollektivavtalsvillkoren för deras anställda måste försämras. Detta kan förbundet inte acceptera och tvingas därför säga upp avtalet och varsla om strejk. Stridsåtgärden omfattar strejk och blockad av allt arbete på Securitas Technology Sverige AB. Varslet träder i kraft den 12 september klockan 00.00.

Publicerad:

Bakgrund

Elektrikerna har sedan lång tid haft kollektivavtal med Securitas Technology Sverige AB (tidigare STANLEY Security Sverige AB). Under våren 2023 har kollektivavtalsparterna genomfört sedvanliga förhandlingar beträffande detta avtal. Förhandlingarna har avsett höjningar av utgående löner och övriga villkor i kollektivavtalet. Ordinarie avtalstid löpte ut under de pågående förhandlingarna och avtalet prolongerades på sedvanligt sätt.

Utan förvarning, allt medan förhandlingarna om nytt kollektivavtal alltjämt pågick, sa Securitas Technology Sverige AB den 20 juni 2023 emellertid upp avtalet vilket tvingade Elektrikerna att varsla om strejk. Den 27 juni träffade Elektrikerna efter svåra förhandlingar, samt efter ett dygns intensiv medling, en överenskommelse om förlängning av Larm- och säkerhetsavtalet över semestern till den 31 augusti 2023. Det innebar att alla varsel återtogs.

Förhandlingarna för att träffa ett nytt kollektivavtal har under augusti 2023 återupptagits. Securitas Technology Sverige ABs inställning i förhandlingarna är att kollektivavtalsvillkoren för deras anställda måste försämras. Detta kan Elektrikerna inte acceptera och tvingas därför att säga upp avtalet och varsla om stridsåtgärder.

Varsel om stridsåtgärder

Med anledning av att Securitas Technology Sverige AB vid förhandlingar vägrat teckna kollektivavtal med Elektrikerna varslar förbundet härmed om arbetsnedläggelse vid Securitas Technology Sverige AB samtliga arbetsställen.  

Arbetsuppgifter som omfattas av arbetsnedläggelse försätts samtidigt i blockad, vilket innebär att ingen får utföra arbetsuppgifter som omfattas av arbetsnedläggelse. Arbetsskyldighet föreligger inte för blockerat arbete för anställda som inte omfattas av arbetsnedläggelsen. Stridsåtgärderna träder i kraft den 12 september klockan 00.00.

Arbetstagare som genomgår utbildning, har semester, är tjänstlediga eller är sjukskrivna undantas generellt från stridsåtgärderna. Dessa arbetstagare omfattas inte av varslet förrän den dag de ska återgå i arbete. Strejken bryter inte deras ledigheter.

Stridsåtgärden gäller tills vidare till dess Elektrikerna har träffat kollektivavtal med Securitas Technology Sverige AB eller Elektrikerna återkallar stridsåtgärden helt eller delvis.


Läs varslet i sin helhet

Uppdaterad: