Elektrikerna varslar om indrivningsblockad mot Bravida (Uppdaterad)

Uppdatering 24 augusti 2023: Medlemmarnas lön betalas ut i augusti. Därmed drar förbundet tillbaka sitt varsel.

Elektrikerna tar strid för medlemmarnas rätt till löneökning. Medlemmarna på Bravidas avdelning i Halmstad och Hyltebruk har inte fått sin retroaktiva lönehöjning, vilket skulle betalats ut på junilönen, därför har förbundet nu varslat om en indrivningsblokad. Blockaden innebär att de över 40 medlemmarna som jobbar på Bravida i Halmstad kommer att lägga ner arbetet om inte Bravida betalar ut löneförhöjningen senast den 25:e denna månad.

Publicerad:

Den 9 maj 2023 kom Elektrikerna och Installatörsföretagen överens om ett nytt Installationsavtal för perioden den 1 maj 2023 till 30 april 2025. Enligt bilaga 1 till Installationsavtalet, Löneavtal, ska lönerevision genomföras den 1 maj 2023 och den 1 maj 2024.

På avdelningen Bravida EL – Halmstad och Hyltebruk – slutfördes förhandlingar om 2023 års lönerevision den 15 juni 2023. Retroaktiva löneförhöjningar från och med den 1 maj 2023 skulle därmed betalas ut på närmast efterföljande löneutbetalningsdag, den 22 juni 2023. Bravida betalade inte ut någon retroaktiv löneförhöjning på junilönen och inte heller på julilönen. Medlemmarna nekades därmed sin kollektivavtalade rätt till retroaktiva löneförhöjningar under sin semester.

Mot bakgrunden av Bravidas uteblivna utbetalningar av retroaktiva löneförhöjningar för medlemmarna i Halmstad och Hyltebruk varslar Elektrikerna härmed om en indrivningsblockad. Blockaden innebär arbetsnedläggelse av allt arbete som utförs inom Installationsavtalets område på bolagets arbetsställe: Spikgatan 17 i Halmstad.

Indrivningsblockaden kommer att träda i kraft den 25 augusti 2023 klockan 12:00 och gäller till dess förfallen retroaktiv lön enligt lönerevision 2023 har utbetalats till samtliga arbetstagare på Installationsavtalets område på Bravidas alla avdelningar över hela Sverige.


Läs varslet i sin helhet

Uppdaterad: