Blockadskylt på Teslas superchargers

Elektrikerna träffade Tesla Club Sweden

Under fredagen startade Elektrikernas blockad mot Teslas laddstolpar och verkstäder. Samma dag träffade förbundet även Tesla Club Sweden, en från företaget Tesla oberoende bilklubb för Tesla-entusiaster och ägare.

Publicerad:

Tesla Club Sweden har funnits i 10 år och har 14 000 medlemmar varav 6 000 äger en tesla. Klubben är erkända av Tesla som Teslas bilklubb i Sverige och representerar därmed Sveriges över 50 000 Teslaägare.

Tesla Club Sweden skickade nyligen ett öppet brev till Sveriges fackförbund om Teslakonflikten där de uppmanade förbundet att se till så att varslen inte drabbade bilägarna. Elektrikerna vill såklart att stridsåtgärderna vi lagt ska sätta press på Tesla och Elon Musk att teckna kollektivavtal, inte drabba svenskar som köpt en Teslabil. Därför beslutade vi oss för att träffa Tesla Club Swedens president, Tibor Blomhäll, för att lyssna vad han hade att säga om konflikten.

Vi hade ett bra samtal och Tibor berättade att klubben gjort en undersökning bland sina medlemmar om vad de tycker om Teslakonflikten. Resultatet av undersökningen visade att ungefär hälften av deras medlemmar tycker att det är bra att fackförbunden i Sverige tar strid för kollektivavtal på Tesla och hälften tycker det inte. Tesla Club Sweden har därför beslutat att inte ta ställning och vara neutrala till konflikten.

Tibor hade förståelse för våra varsel men uttryckte en oro framförallt över hur blockaden på laddstationer kommer påverka medlemmarna i Tesla Club Sweden. Vi kom överens om att fortsätta dialogen och se om vi framöver kan samarbeta för att på sikt se till att fler laddstationer installeras i Sverige.

Elektrikerna är övertygade om att det är fördelaktigt för Tesla-ägare att facken strejkar för att anställda på Tesla ska ha kollektivavtal. Kollektivavtal är en garanti för att de som servar och lagar Teslas bilar inte utnyttjas och får rättvist betalt. Vilket leder till att de har möjlighet att göra ett bra jobb. Personer som har köpt en Tesla-elbil har tagit ställning för att minska utsläppen och bidra till en hållbarare värld. Men hållbarhet handlar inte bara om miljö utan även om människors sociala hållbarhet. Därför tar fackförbunden nu strid för svenska modellen, rätten till kollektivavtal och schyssta arbetsvillkor för alla som jobbar på Tesla.

Tesla Club Sweden har även skrivit om vårt möte på sin hemsida.

Så Tesla-ägare, hör av er till Tesla och berätta för Elon Musk att i Sverige kör vi med kollektivavtal!

Uppdaterad: