Fotograf: Jonas Eriksson

Elektrikerna påverkar för fler elektriker i EU

Elektrikerna har spelat en betydelsefull roll på den nyligen avslutade kongressen för Europeiska bygg- och träarbetarefederationen (EBTF) i Helsingfors, som hölls mellan den 12–14 december. Under kongressen lyckades Elektrikerna få igenom en viktig motion som kommer ha positiva konsekvenser för Ukraina och EU:s framtida arbete med kompetensutveckling och grön omställning.

Publicerad:

Elektrikerna vill genom sitt internationella engagemang stärka möjligheten för arbetare i alla länder att göra sin röst hörd och få ett bättre arbetsliv. EU har också stort inflytande över den svenska arbetsmarknaden, vilket gör det viktigt att förbundet engagerar sig internationellt.

Svenska Elektrikerfördunet, tillsammans med samtliga av de nordiska elektrikerförbunden, har skickat in en motion till EBTF:s kongress för att starta ett arbete för att få fler utbildade elektriker till uppbyggnaden av Ukraina och för att klara av klimatmålen.

Motionen, som antogs med 100% majoritet, fokuserade på det akuta behovet av utbildade elektriker i Ukraina. Landet står inför enorma utmaningar efter Rysslands krig, och infrastrukturen, inklusive elsystemet och hushållen, ligger i ruiner. Samtidigt kräver den gröna omställningen, som EU strävar efter, också kompetent arbetskraft.  

Den antagna motionen syftar till att skapa en arbetsgrupp mellan EBTF och förbundets globala federation, BWI. Denna grupp kommer att bistå med förslag på riktad verksamhet, stödinsatser och utbildningsinitiativ för att möta det pressande behovet av utbildade elektriker.

Uppdaterad: