Fotograf: Elfack

Besök Elektrikerna på Elfack

Idag startar Elfack! Elektrikerna är på plats med monter och arrangerar även två seminarier på stora scenen. Elfack pågår på Svenska mässan i Göteborg mellan 9-12 maj 2023.

Publicerad:

Elfack är norra Europas största mötesplats där hela el- och energibranschen visar nya produkter och lösningar. Som en viktig del av branschen är Elektrikerna självklart på plats. Vi är taggade på att ha många spännande samtal om facket, kollektivavtal och hur du genom ditt medlemskap kan påverka på ditt jobb.

Är du i Göteborg i veckan? Besök vår monter eller kom och lyssna på våra seminarium! Elektrikernas monter hittar du under betäckningen E04:02 på kartan.

Elektrikernas seminarium

Elektrikerna arrangerar två seminarium på Level 2 Hall F Main Stage under Elfack.

Så skapar vi arbetsplatsen där alla vill jobba

11 maj klockan 12:00-12:50

Elbranschen har länge brottats med kompetensbrist och vi behöver rekrytera tusentals personer för att klara av den gröna omställningen. Cirka 98 procent av Sveriges elektriker är män. För att möta kompetensbristen kan vi inte bara rekrytera från hälften av befolkningen. Men för att fler ska vilja bli elektriker måste företag jobba med sin företagskultur och skapa en inkluderande arbetsmiljö.

Marco Vega, projektledare hos organisationen MÄN, berättar om arbetet med att introducera förebyggande insatser mot sexuella trakasserier på arbetsplatser.

Sara Liljedahl, serviceledare på Provektor, berättar om hur företaget lyckats skapa en inkluderande företagskultur tillsammans.

Denise Gartz, elektriker på Carls Elektriska, reflekterar över vad som är viktigt att företag jobbar med för att locka elektriker från båda könen.

Seminariet är en del av arbetet inom Upplyst. Upplyst är en gemensam satsning för ökad jämställdhet och inkludering i elbranschen. Bakom initiativet står fackförbundet Elektrikerna och bransch- och arbetsgivarorganisationen Installatörsföretagen.

Läs mer om seminariet

 

Så hanterar vi hoten mot svensk energiförsörjning

12 maj klockan 12:00-12:50

Elektrikerna samlar aktörer inom och runt elbranschen för att diskutera ämnen så som säkerhet, upphandling och kompetensförsörjning inom energibranschen.

Vad krävs för att företag och hushåll ska kunna lita på den svenska energiförsörjningen? Hur ska vi hitta och attrahera den arbetskraft som krävs för en omfattande elektrifiering av samhället? Hur kan statliga energibolag garantera leverans när de enbart förlitar sig på underentreprenörer? Och med omvärldsläget i åtanke, hur ökar vi säkerhetstänket i energibranschen?

Under seminariet möts energibranschens aktörer i ett framåtsyftande samtal. På plats finns representanter från industrin, arbetsgivarna inom energibranschen, riksdagen och fackföreningsrörelsen. Klimatomställningen, en åldrande befolkning och ett förändrat säkerhetsläge i Europa ställer nya krav på företag och organisationer. Tillsammans funderar seminariets deltagare över vilka steg som behöver tas för att säkra Sveriges framtida energiförsörjning.

Seminariet sänds även online via Facebook.

Läs mer om seminariet

Uppdaterad: