Fotograf: Anna Ledin Wirén

Avtalskrav växlade på Thyssenavtalet

Idag växlade Elektrikerna och Teknikarbetsgivarna avtalskrav för Thyssenavtalet. Våra krav består bland annat av löneökning med 4,4%, kortare arbetsvecka och träning på arbetstid.

Publicerad:

Vi har idag träffat Teknikarbetsgivarna för att växla avtalskrav för Thyssenavtalet samt gå igenom varandras krav. Vi har ännu inte fördjupat oss helt i vad arbetsgivarnas krav innebär men vi kan redan konstatera att Teknikarbetsgivarna bland annat vill utöka antalet stationeringsorter, ha nya underentreprenörer och teckna ett nytt beredskapsavtal med en ersättningsmodell istället för dagens två olika modeller.

I svåra tider måste man hålla ihop, därför har Elektrikerna anslutit sig till LO-samordningen i årets avtalsrörelse. Det innebär att förbundet går fram med ett antal gemensamma krav, däribland lönekraven, tillsammans med en rad andra LO-förbund. Förbundet kommer solidariskt stötta alla samordnade LO-förbund att uppnå de gemensamt ställda kraven.

Thyssenavtalet är ett företagsavtal mellan Svenska Elektrikerförbundet och Teknikarbetsgivarna. De som går under kollektivavtalet jobbar på företaget TK Elevator. De arbetar framförallt med hissar och rulltrappor. Nuvarande avtal löper ut den 30 april 2023. Några av de avtalskrav som Elektrikerna har ställt för Thyssenavtalet är:

 • 1 årsavtal.
 • Löneökning med 4,4% samt en låglönesatsning med lägst 1 192 kr för pottfördelning.
 • Lägstalönen höjs med minst 1 371 kr.
 • Övriga ersättningar höjs med 4,4%.
 • Villkorsförändringar i avtalsförsäkringar och avtalspension.
 • Höjning av den extra pensionsavsättningen.
 • Kortare arbetsvecka och mer fritid.
 • Mer kompetensutveckling.
 • Turordning vid arbetsbrist: Arbetsgivarnas rätt att undanta högst tre arbetstagare får endast göras bland Elektrikernas medlemmar.
 • Träning på arbetstid.
 • Betald mat vid beredskap.

Läs Elektrikernas avtalskrav i sin helhet

Läs Teknikarbetsgivarnas avtalskrav i sin helhet

Uppdaterad: