Avtalskrav växlade på Larm- och säkerhetsteknikavtalet

Idag växlade Elektrikerna, Seko och Installatörsföretagen avtalskrav för Larm- och säkerhetsteknikavtalet. Elektrikerna och Sekos gemensamma krav består bland annat av löneökning med 4,4%, mer arbetstidsförkortning och högre pension.

Publicerad:

I svåra tider måste man hålla ihop, därför har Elektrikerna anslutit sig till LO-samordningen i årets avtalsrörelse. Det innebär att förbundet går fram med ett antal gemensamma krav, däribland lönekraven, tillsammans med en rad andra LO-förbund. Förbundet kommer solidariskt stötta alla samordnade LO-förbund att uppnå de gemensamt ställda kraven.

Larm- och Säkerhetsteknikavtalet är ett avtal mellan Elektrikerna, Seko och Installatörsföretagen. Medlemmarna som går under Larm- och Säkerhetsteknikavtalet jobbar med mindre larmanläggningar. Nuvarande avtal löper ut den 31 maj 2023.

Några av de avtalskrav som Elektrikerna och Seko gemensamt har ställt för Larm- och Säkerhetsteknikavtalet är:

 • 1 årsavtal.
 • Löneökning med 4,4% samt en låglönesatsning med lägst 1 192 kr för pottfördelning.
 • Lägstalönen höjs med minst 1 371 kr.
 • Övriga ersättningar höjs med 4,4%.
 • Villkorsförändringar i avtalsförsäkringar och avtalspension.
 • Höjning av den extra pensionsavsättningen.
 • Mer arbetstidsförkortning.
 • Rast ersätts av betalt mattidsuppehåll när arbetsgivaren inte uppfyller de grundläggande kraven på lokal.
 • Hälsoundersökning minst vart tredje år.
 • Mer kompetensutveckling.
 • Arbetare som utgår från bostaden med bil är i nuläget skyldig att hålla 30 minuters tid för egen framresa. Denna tid ska förkortas till 15 minuter.
 • Ett utvecklingsavtal ska tecknas mellan parterna.
 • 1 timme betald ledighet per arbetad dag vid arbete utanför hemorten som kräver övernattning.


Läs Elektrikerna och Sekos avtalskrav i sin helhet

Uppdaterad: