Från vänster: Niklas Enström, Tomas Jansson, Mikael Pettersson, Barin Özmen, Urban Pettersson, Emelle Thunholm, Kenneth Andersson, Johnny Petré och Henrik Junzell

Fotograf: Sofia Schack, Installatörsföretagen

Avtalskrav växlade på Installationsavtalet

Idag växlade Elektrikerna och vår motpart Installatörsföretagen avtalskrav för Installationsavtalet. Våra krav består bland annat av löneökning med 4,4%, kortare arbetsvecka och mer kompetensutveckling.

Publicerad:

Årets avtalsrörelse sker under en orolig tid. Det är krig i Europa, en skyhög inflation som drivs av höga el-priser och dessutom ränteökningar som slår alla rekord.

I dessa orostider är det viktigt att ta ansvar. En förutsättning för en lyckad avtalsrörelse är att näringslivet tar sitt ansvar och inte kompenserar sig själva mer än arbetstagarna för inflationen. Företagen i branschen har trots konjunkturläget en god lönsamhet och har ökat sina marginaler, det är rimligt att en del av det förbättrade produktionsresultatet används till höjda löner, kompetensutveckling och förbättrad arbetsmiljö för våra medlemmar.

Trots orostider går branschen en ljus framtid till mötes. Elektrikerna ser många nya uppdrag för branschen såsom solcellsanläggningar, laddningsinfrastruktur, energieffektivisering för grön omställning med mera. Men bristen på elektriker är stor. För att branschen ska kunna växa behöver arbetsgivarna bli bättre på att behålla och kompetensutveckla sin personal samt rekrytera lärlingar. Elektrikernas avtalskrav stödjer en gynnsam utveckling av branschen till att bli bättre på att behålla och utveckla elektrikerna.

I svåra tider måste man hålla ihop, därför har Elektrikerna anslutit sig till LO-samordningen i årets avtalsrörelse. Det innebär att förbundet går fram med ett antal gemensamma krav, däribland lönekraven, tillsammans med en rad andra LO-förbund. Förbundet kommer solidariskt stötta alla samordnade LO-förbund att uppnå de gemensamt ställda kraven.

Installationsavtalet är det kollektivavtal som de flesta av våra medlemmar går på. Medlemmarna som går under Installationsavtalet jobbar med elektriska installationsarbeten. Nuvarande avtal löper ut den 30 april 2023. Några av de avtalskrav som Elektrikerna har ställt för Installationsavtalet är:

 • 1 årsavtal.
 • Löneökning med 4,4% samt en låglönesatsning med lägst 1 192 kr för pottfördelning.
 • Lägstalönen höjs med minst 1 371 kr.
 • Övriga ersättningar höjs med 4,4%.
 • Villkorsförändringar i avtalsförsäkringar och avtalspension.
 • Höjning av den extra pensionsavsättningen.
 • Lönekartläggning för att motverka ojämställda löner.
 • Kortare arbetsvecka och mer fritid.
 • Inga överenskommelser med enskild arbetstagare om rotationsarbete.
 • Mer kompetensutveckling för att klara den gröna omställningen.
 • Moderniserade permissionsregler: mor- och farföräldrar ska räknas som nära anhörig.
 • Höjning av penningfaktorn vid ackord.
 • Gemensam arbetsgrupp för kortare resor samt förändring av resetillägget.
 • Turordning vid arbetsbrist: Arbetsgivarnas rätt att undanta högst tre arbetstagare får endast göras bland Elektrikernas medlemmar.
 • Inför en förtroendemannakassa för ersättning till förtroendevalda.
 • Lägsta lön för inlånad montör ska vara snittlönen på det inlånande företagets montörer.

 

Läs Elektrikernas avtalskrav i sin helhet

 

Läs mer om Installatörsföretagens avtalskrav på deras hemsida

Uppdaterad: