Resultat av den årliga medlemsundersökningen

För andra året i rad har vi nu genomfört den årliga medlemsundersökningen där vi undersöker hur stor kännedom våra medlemmar har om facket samt vad de tycker är viktigt att Elektrikerna jobbar med. Här kan du se resultatet av 2022 års undersökning.

Publicerad:

2022 års medlemsundersökning gick att besvara under en månads tid perioden: 2022-02-01 till 2022-02-28.Totalt fick vi in 1 243 svar från medlemmar i Elektrikerna, vilket är 88 fler än föregående år. Av de som svarade är det en relativt jämn fördelning mellan åldrarna. Det är en liten överrepresentation av kvinnor (4,42%) jämfört med medlemskåren i stort (3,3%) och majoriteten har varit medlem länge.

Sammanfattningsvis visar resultatet av medlemsundersökningen att fler än var tredje medlem har varit på ett fackligt möte under 2021, vilket är ett liknande resultat från förra undersökningen. Likaså utnyttjandet av Elektrikernas försäkringar ser stabilt ut från föregående år. Även detta år är det samma tre försäkringar som används oftast: Hemförsäkring, HELP Juristförsäkring och Medlemsolycksfall Fritid. Precis som 2021 års undersökning ser vi ett samband mellan att drygt 63% inte har använt en försäkring det senaste året och att drygt 63% inte har besökt ett fackligt möte. Det skulle kunna vara som så att kunskapen om vad som ingår i medlemskapet är lägre hos de som inte besöker fackliga möten än de som har en regelbunden kontakt med fackliga representanter. Det är kul att se att 8 av 10 trivs på jobbet. Kollegorna, en bra chef och frihet är det som främst gör att man trivs på jobbet. Tvärtom är en dålig chef, stress och dålig planering samt undermålig arbetsmiljö det som gör att man oftast inte trivs på jobbet.

Några resultat från årets medlemsundersökning:

  • 71,84% visste vem som var skyddsombud på sin arbetsplats och 9,73% saknade skyddsombud på sin arbetsplats vilket är en minskning från 11,17% 2021.
  • 36,12% har varit på ett fackligt möte det senaste året.
  • 10,38% har gått en facklig kurs senaste året. El-Intro är den populäraste kursen.
  • 53,98% uppger att de pratar om fackliga frågor på sin arbetsplats.
  • 41,03% uppger att de frågat en arbetskamrat om de vill bli medlem. Precis som förra året så är det fler kvinnor än män som uppgett att de frågat en arbetskamrat om de vill bli medlem i facket.
  • 46,66% har varit i kontakt med Elektrikerna det senaste året.
  • Det var bara 2,37% som inte upplever sig ha fått någon information från Elektrikerna.
  • Cirka 78% är nöjd med sitt medlemskap i Elektrikerna och cirka 22% är missnöjd. Genomgående både 2021 och 2022 är att kvinnor överlag är nöjdare än män. 


Nyfiken på fler resultat från 2022 års undersökning? Ladda ned sammanställningen:

Sammanställning medlemsundersökning 2022

Granskad: