Fotograf: Anna Ledin Wirén

Medlemsundersökning om elolyckor

Elektrikerna arbetar aktivt med att förbättra arbetsmiljön för våra medlemmar. Elsäkerhet är så klart en stor del i vårt arbetsmiljöarbete. Därför kommer förbundet tillsammans med Elsäkerhetsverket att göra en undersökning för att följa upp elolyckor som drabbat medlemmar i Elektrikerna.

Publicerad:

Undersökningen är en återupprepning av en undersökning som genomfördes 2017 av Elsäkerhetsverket där det konstaterades att det var många unga som råkade ut för elolyckor.

Elektrikerna har ett intresse att veta vilken arbetsmiljö våra medlemmar har för att kunna arbeta förebyggande mot elolyckor men även för att ställa rätt arbetsmiljökrav i avtalsrörelsen.

Vi har anlitat ett företag som heter Origo Group för att genomföra undersökningen. Det kommer att ske digitalt och det kommer skickas e-post till 5 000 slumpvis utvalda medlemma. Du kan därför få ett mejl till dig från Origo Group under oktober eller november med en förfrågan att delta i undersökningen kring elolyckor. Det är helt frivilligt att delta men dina svar är väldigt värdefulla för vårt fortsatta arbete med att göra elteknikbranschen säkrare.

Har du frågor?

Frågor om undersökningen kan besvaras av biträdande förhandlingschef Tomas Jansson som du når på tomas.jansson@sef.se.

Frågor om dataskydd och hur vi hanterar dina personuppgifter kan besvaras av Elektrikernas personuppgiftsansvarige Louise Olsson som du når på louise.olsson@sef.se eller av Elektrikernas utsedda dataskyddsombud Tobias Granlund som du når på dataskydd@fasab6f.se eller 010-483 55 00.

Uppdaterad: