Fotograf: Anna Ledin Wirén

Elektrikernas nya organisation

Efter årsskiftet börjar Elektrikernas nya organisation och stadgar att gälla. Det innebär bland annat att landet delas in i 13 avdelningar, med varsitt årligt AR (avdelningens representantskap) samt en del namnbyten.

Publicerad:

Avdelningens representantskap

Representantskapet är avdelningens högsta beslutande organ. Representantskapet består av avdelningens styrelse samt de valda ombuden från klubbar och fackliga ombud.

Tanken med att införa avdelnings representantskap är att fler ska bli förankrade i besluten innan besluten går centralt. Tidigare har vi haft två centrala representantskap per år, där 54 ombud tagit besluten. Nu kan det bli uppemot 54 ombud som träffas på var och ett av de lokala representantskapen. Alltså 54 gånger 13. Så det blir betydligt fler personer inblandade i demokratin. Det handlar även om nätverkande, att förtroendevalda från olika arbetsplatser i närområdet träffas och diskuterar.

Alla fackliga ombud på arbetsplatser i avdelningen är välkomna och har yttrande- och rösträtt på mötet. Företagsklubbar ska välja representantskapsombud enligt fördelningsmodellen nedan:

  • Ett ombud för klubb med 15 medlemmar eller mindre
  • Två ombud för klubb med 16 till 30 medlemmar
  • Tre ombud för klubb med 31 medlemmar eller fler

Information om hur ombuden anmäler sig till att delta på avdelningens representantskap kommer inom kort att skickas ut från avdelningarna.

Datum för avdelningarnas representantskap

Avdelningens representantskap ska normalt sätt hållas under januari men på grund av att nya stadgarna börjar gälla först vid årsskiftet har avdelningarna fått dispens att hålla mötet under mars.

Avdelning Datum Plats
1 30/3 Solna regionkontor
2 27/3 Göteborg regionkontor
5 28/3 Viskadalens folkhögskola
8 21/3 Malmö regionkontor
10 29/3 Trollhättan Folkets hus
15 28/3 Sundsvall Folkets hus
16 8/3 Kristinehamn Conference Center
18 22/3 Kristianstad
20 8/3 Västerås
21 16/3 Hofors Folkets hus
26 29/3 Ädelfors Folkhögskola
28 17-18/3 Luleå
31 28/3 Marieborgs Folkhögskola


Fackligt ombud

På företag, där klubb inte kan bildas, ska avdelningen verka för att ett fackligt ombud, tidigare kallat kontaktombud, väljs av medlemmarna på företaget.

Det fackliga ombudet är underställt avdelningsstyrelsen och ska bedriva avtalsbevakning och lönerevision samt hålla medlemmarna på företaget informerade om förbundets verksamhet.

Ett fackligt ombud har rätt att som ombud delta på avdelningens representantskap.

11 verksamhetskretsar blir 13 avdelningar

Från årsskiftet byter verksamhetskrets namn till avdelning. Det blir även nya geografiska områden och det utökas med två avdelningar. Avdelning 5 och 18 tillkommer och avdelning 9 byts ut mot avdelning 20.

Du är medlem i den avdelning du bor i, men kan begära övergång till annan avdelning om du har din anställning där.

Ladda ner förstoring av kartan

Elektrikernas stadgar

Stadgar är ett viktigt grunddokument för vårt fackförbund. De beskriver en mängd viktiga saker för förbundet och är de regler som gäller. Det är kongressen, tidigare kallat förbundsmöte, som beslutar om stadgarna och eventuella stadgeförändringar.

Från årsskiftet gäller nya stadgar.

Uppdaterad: