Fotograf: Anna Ledin Wirén

Elektrikernas förbundsledning är omvald

Den 23-25 maj 2022 pågår Elektrikernas förbundsmöte, vårt högsta beslutande organ. På förbundsmötet blev sittande förbundsledning omvald.

Publicerad:

Att förbundsledningen blev omvald innebär att Urban Pettersson sitter kvar som förbundsordförande för Svenska Elektrikerförbundet. Även förste vice ordförande, Louise Olsson, andre vice ordförande Pontus Boström och förhandlingschef Mikael Pettersson valdes om till förbundsledningen.

Förbundsmötet är en demokratisk händelse som sker vart fjärde år där vi sätter inriktningen för de nästkommande 4 åren för förbundet. På förbundsmötet utökas antalet ledamöter med ytterligare 54 ombud, jämfört med ett ordinarie årsmöte i centrala representantskapet (CR), vilket innebär sammanlagt 108 ombud plus förbundsstyrelsen, alltså totalt 122.

De 122 ombuden, som är valda av medlemmarna, samlas för att bland annat välja förbundets ledning, styrelse och centralt ungdomsansvarig med flera. Komma överens om verksamhetsmål, nya stadgar och rösta om motioner som har kommit in från medlemmar i Elektrikerna. Totalt har vi denna gång fått in 63 motioner.

Årets förbundsmötes tema är "Kraftsamling 2022", vilket binder samman alla olika moment under mötets 3 dagar. Vi träffas och gör en kraftsamling och laddar vårt engagemang för de kommande fyra åren.

Uppdaterad: