Elektrikerna – stolt samarbetspartner till Dyslexiförbundet

Elektrikerna är nu stolt samarbetspartner till Dyslexiförbundet. Vi har inlett samarbetet för att stötta Dyslexiförbundet och deras viktiga jobb som de utför och för att också själva bli mer inkluderande och kunna ge medlemmarna i Elektrikerna den hjälp de behöver.

Publicerad:

Cirka 5-8 procent har läs- och skrivsvårigheter i Sverige och 13 procent av den vuxna befolkningen har väldigt svårt att läsa. Dessutom är det hela 40 procent av den svenska befolkningen som inte klarar av att söka efter information i en lång och komplex text, tolka innehållet eller dra slutsatser.

Som fackförbund är vi ett stöd för våra medlemmar i ofta svåra situationer, såsom när man har problem på jobbet, blivit varslad eller fått utstå kränkande särbehandling. Det är inte ovanligt att informationen man som anställd får i sådana situationer både är omfattande och komplicerad. Då läs- och skrivsvårigheter är så pass vanligt och vi inte vet vilka av våra medlemmar som har dyslexi är det extra viktigt att facket skriver begripligt och vi är tydliga i vår kommunikation.

I samarbetsavtalet ingår att Elektrikerna bland annat får hjälp av Dyslexiförbundet att utbilda Elektrikernas personal att bli bättre på att kommunicera med personer som har dyslexi. Detta kommer vara del i förbundets arbete med att öka tillgängligheten och ge våra anställda och förtroendevalda de verktyg de behöver för att ge medlemmarna den hjälp de förtjänar.

"Vår uppfattning är att dyslexi är ganska vanligt hos de som jobbar i elteknikbranschen. Att stötta Dyslexiförbundet är ett sätt bland många att driva utvecklingen i rätt riktning och bli ett mer inkluderande förbund. Vi är därför glada att vi är ett av de första fackförbundet att ta steget och bli samarbetspartner med Dyslexiförbundet," säger Elektrikernas ordförande Urban Pettersson om samarbetet.


Om Dyslexiförbundet

Dyslexiförbundet är ett funktionshindersförbund som samlar personer med läs- och skrivsvårigheter (dyslexi), personer med matematiksvårigheter (dyskalkyli), deras anhöriga, föräldrar och andra intresserade. Dyslexiförbundet arbetar med rådgivning och stöd, har en omfattande informationsverksamhet, bedriver intressepolitik och påverkansarbete, ordnar utbildning, möten, föreläsningar och lägerverksamhet. Läs mer på www.dyslexi.org.

Uppdaterad: