Fotograf: Anna Ledin Wirén

ECY byter system för lärlingsadministration

Den 1 juni byter ECY (Elbranschens centrala yrkesnämnd) system för lärlingsadministration. Nu kommer all hantering att ske i ett digitalt verktyg som kallas för KUB.

Publicerad:

Systemet innebär en mer effektiv och transparent administration för alla parter – arbetsgivare, lärling och ELY/ECY.

I KUB registrerar du som arbetsgivare själv ditt företag och din lärling och kan sedan på ett enkelt sätt följa lärlingen under hela lärlingstiden. Lärlingen rapporterar själv in sin arbetade tid och vilka moment som genomförs och kan hela tiden se hur lång tid det är kvar av lärlingstiden samt om det finns kompletteringskrav.

Behöver du support kontaktar du ELYs handläggare via larling@sef.se eller 0771-10 14 00.

Logga in på KUB

Uppdaterad: