Bättre arbetsmiljö i servicebilar

Servicebilarna är en självklar del av arbetsmiljön för många anställda inom bygg- och installationsbranschen. Men i många fall behöver säkerheten för förarna bli bättre. Nu presenterar Prevent ett kostnadsfritt informationsmaterial som ska minska risken för skador och olyckor. Här finns bland annat färdiga checklistor för skyddsronder. Elektrikerförbundet har varit med och tagit fram materialet.

Publicerad:

– Servicebilarna glöms ofta bort i arbetsmiljöarbetet trots att de är en viktig del av arbetsdagen för många mindre och medelstora bygg- och installationsföretag. Förarna lastar det som kan behövas under dagen, från handverktyg till gasflaskor, och ofta är det snabba ryck som gäller. Fler behöver tänka mer på ergonomi, maxlast och surrning. Last som inte är fastspänd kan till exempel bli elefanter i nacken vid en kollision, säger Johan Mellnäs, projektledare på Prevent som hjälper Svenskt Näringsliv, LO och PTK med deras arbetsmiljöarbete.

Som stöd för ett förebyggande arbetsmiljöarbete med servicebilar har Prevent nu tagit fram ett kostnadsfritt och lättanvänt informationsmaterial i flera delar. Materialet är resultatet av ett samarbete med installatörsparterna Byggföretagen, Glasbranschföreningen, Installatörsföretagen, Byggnads, Seko, och Svenska Elektrikerförbundet.

Bra grund för fortsatt arbetsmiljöarbete

Nu hoppas parterna nå arbetsgivare, skyddsombud och anställda på mindre och medelstora bygg- och installationsföretag. Materialet är ett välkommet komplement till företagens övriga arbetsmiljöarbete.

– Generellt är bygg- och installationsbranschen duktiga på att jobba strukturerat och organiserat med arbetsmiljöfrågor. Det finns med andra ord en bra grund när vi nu tillsammans lyfter servicebilar som arbetsmiljöfråga med målet att öka kunskaper och insikter om hur skador och olyckor kan förebyggas, säger Ulf Lundström, arbetsmiljörådgivare på Byggföretagen.

Rapport från Elektrikerförbundet

Samarbetet och informationsmaterialet utgår från en omfattande rapport om servicebilar från Installatörsföretagen och Svenska Elektrikerförbundet. Jens Hansson i projektgruppen är ombudsman på Svenska Elektrikerförbundet och en av rapportförfattarna.

Jens Hansson beskriver en verklighet där många servicebilar saknar dubbla krockkuddar, automatbroms och annan säkerhetsutrustning som finns i personbilar.

– Innan jag blev ombudsman var jag serviceelektriker i Stockholm i tio år. Det var tydligt att bilen som arbetsmiljö inte var en prioriterad fråga. Ett företag kanske köper en bra bil men väljer att montera inredningen i lastutrymmet själva och inte hos en verkstad som är experter. Ibland kanske den inköpsansvariga på företaget behöver mer kunskaper om servicepersonalens behov. Det vore också värdefullt om fler biltillverkare erbjuder säkerhetssystem som standard i servicebilar, säger han.

Rapporten lyfter flera förklaringar till varför servicebilen kan vara en potentiellt farlig arbetsmiljö.

– Det räcker med ett B-körkort för att sätta sig bakom ratten på en servicebil och den lyder under arbetsmiljölagen och allmänna trafikregler. Det är med andra ord relativt oreglerat jämfört med fordon som klassas som yrkestrafik, med särskilda krav på bland annat körjournaler för vilotider. Här finns också en ekonomisk faktor, där många företag behöver hålla hårt i plånboken och kanske inte kan välja bilar med högsta säkerhetsklassning i Euro NCAP, säger Johan Mellnäs.

Enligt Johan Mellnäs finns det ingen exakt siffra över antalet servicebilar på svenska vägar men det rör sig om minst 25 000-30 000 bilar.

Informationsmaterial med MTO-perspektiv

Informationsmaterialet på prevent.se är utvecklat med ett tydligt MTO-perspektiv (människa, teknik, organisation). Här finns bland annat resultatet av Folksams krocktester med servicebilar, utbildningsfilmer för fastsättning av last och digitala checklistor för förare och fordon.

Checklistorna ska hjälpa företagen att utveckla rutinerna för skyddsronder som förebygger risker och olyckor kopplat till servicebilar. I takt med att rutinerna sätter sig kan de bidra till förändrade beteenden till vardags, till exempel när bilarna lastas.

– Vi har kartlagt vad som behövs för riskbedömning av bil och förare. Ett exempel på förarrisk är att överskatta bilens lastkapacitet. Checklistorna är ett stöd för chefer och skyddsombud och deras regelbundna yttre och inre skyddsronder. Checklistan för bilen tar cirka 30 minuter att gå igenom. Den kan med fördel också användas som underlag vid inköp av nya servicebilar. Checklistan för föraren tar något kortare tid, säger Jens Hansson.

Samverkan för större genomslag

Nu jobbar parterna för att informationsmaterialet ska bli en självklar del av företagens arbetsmiljöarbete.

– Det finns ett stort värde i att samarbeta som vi gör för att lyfta den här viktiga frågan. Tillsammans får vi ett helt annat genomslag i kontakterna med chefer, skyddsombud och anställda. Det känns väldigt bra att vår rapport nu kan bidra till en säkrare arbetsdag för hela bygg- och installationsbranschen, säger Jens Hansson.

Ulf Lundström håller med om värdet i installatörsparternas samarbete.

– Arbetsmiljön vinner alltid på samverkan. Nu fortsätter vi jobba för att informera våra medlemsföretag via våra byggföreningar som finns i hela Sverige, säger Ulf Lundström.

 

prevent.se/Servicebilar hittar du:

  • Film om hur man lastar säkert.
  • Digitala checklistor:
    • Checklista för skyddsrond av servicebilar.
    • Checklista till förare av servicebilar.
  • Folksams film om vad som händer vid en krock


Vilka är Prevent?

Prevent är en ideell organisation som ägs av Svenskt Näringsliv, LO och PTK. Det innebär att allt de gör är framtaget av fackförbund och arbetsgivare tillsammans. De förmedlar kunskaper som hjälper företagen att förbättra arbetsmiljön genom att informera, utbilda och ta fram användbara produkter som är till hjälp i arbetsmiljöarbetet.

Uppdaterad: