Fotograf: Unsplash

Ändrad pensionsålder från årsskiftet

Från och med årsskiftet 2022/2023 sker en del förändringar när det gäller pension. Du får bland annat rätt att arbeta fram till 69 år och intjänandet av tjänstepensionen sänks till 22 år.

Publicerad:

Ändrad pensionsålder från årsskiftet

Du har rätt att arbeta fram till 69 år från och med den 1 januari 2023. Men glöm inte att förhandla med din arbetsgivare så att de betalar in din tjänstepension. De behöver inte göra det efter att du fyllt 65 år.

Högre tjänstepension tack vare facket

Visste du att du får högre pension tack vare facket? Tjänstepensionen varierar mellan våra kollektivavtal, men den extra pensionsavsättningen som vi har förhandlat fram ligger på 0,8 – 1,7% extra.

I avtalsrörelsen 2020 förhandlade vi också fram att intjänandet av tjänstepensionen stegvis skulle sänkas från dåvarande 25 år ner till 22 år. Från och med 2023 kommer nu arbetstagare börjar samla in pengar till sin avtalspension redan från 22 års ålder, vilket är viktigt då våra medlemmar ofta börjar jobba direkt efter gymnasiet.

Pensionärsmedlem i Elektrikerna

Du kan vara kvar som pensionärsmedlem med en lägre kostnad på 300 kr per månad (310 kr från årsskiftet). Som pensionärsmedlem har du kvar de flesta försäkringarna, men det sker en förändring hos Folksam. Du kommer att få ett brev från Folksam med förändringarna och du kan även komplettera upp med tilläggsförsäkringar.

Du kan också läsa mer om ändringarna i försäkringspaketet på Folksams hemsida.

Uppdaterad: