Resultat av den årliga medlemsundersökningen

Från och med 2021 och framåt kommer förbundet att skicka ut en undersökning en gång om året till alla medlemmar. De flesta frågor kommer vara samma från år till år så att vi kan mäta förändringar över tid, men varje år kommer vi också att byta ut några frågor för att undersöka aktuella händelser. Här kan du se resultatet av 2021 års undersökning.

Publicerad:

I årets enkätresultat har vi inte möjlighet att mäta trender ur ett långsiktigt perspektiv då det är första året vi kör. Men då tanken är att undersökningen ska återkomma varje januari är det något vi kommer kunna göra kommande år.

De som svarade på ”Skulle du kunna tänka dig att ta på dig ett fackligt uppdrag?” är de som svarade att de inte har ett förtroendeuppdrag idag.

De som svarade på ”Skulle du kunna tänka dig att ta på dig ett fackligt uppdrag?” är de som svarade att de inte har ett förtroendeuppdrag idag.

Medlemsundersökningen blir ett kvitto på huruvida vår prioriterade verksamhet går ända ut till den enskilde medlemmen samt en möjlighet att ha en dialog med medlemmarna.

2021 års medlemsundersökning pågick i en månads tid under perioden: 2021-01-18 till 2021-02-15. Totalt fick vi in 1 155 svar från medlemmar i Elektrikerna. Av de som svarade är den en relativt jämn fördelning mellan åldrarna, en liten överrepresentation av kvinnor jämfört med medlemskåren i stort (4,42%) och majoriteten har varit medlem länge.

Sammanfattningsvis visar resultatet av medlemsundersökningen att det finns engagemang för att bli förtroendevald och besöka fackliga möten samt att fackliga diskussioner på arbetsplatsen är troligtvis vanligare om det finns en fackklubb. 


Några intressanta resultat från årets medlemsundersökning:

  • Av de 791 st medlemmar som svarade att de inte är förtroendevalda idag var det hela 12,64% som svarade att de skulle kunna tänka sig att ta på sig ett fackligt uppdrag.
    Vet du vem som är skyddsombud på din arbetsplats?

    Vet du vem som är skyddsombud på din arbetsplats?

  • 71,26% visste vem som var skyddsombud på sin arbetsplats och 11,17% saknade skyddsombud på sin arbetsplats.
  • 38,44% har varit på ett fackligt möte det senaste året.
  • 56,80% uppger att de pratar om fackliga frågor på sin arbetsplats.
  • 43,55% uppger att de frågat en arbetskamrat om de vill bli medlem.
  • 48,83% har varit i kontakt med Elektrikerna det senaste året.

Nyfiken på fler resultat från 2021 års undersökning? Ladda ned sammanställningen nedan:

Sammanställning medlemsundersökning 2021


Stort tack till alla medlemmar som tog sig tid att svara på undersökningen!

Uppdaterad: