Remissrunda för förslag på nya stadgar och geografiska områden

Inför förbundsmötet 2022 har stadgekommittén jobbat fram ett förslag på nya stadgar och geografiska områden. Som medlem har du nu möjlighet att läsa om vad förslaget innebär samt skicka in synpunkter och/eller förslag på Mina sidor.

Publicerad:

Förslaget på nya stadgar och geografiska områden som du nu kan läsa på Mina sidor är beredda av stadgekommittén under ledning av 1:e vice ordförande i nära samverkan med förbundsstyrelsen. Det är ett omfattande arbete som pågått under 2020 och 2021 där ledordet har varit ”Medlemsnära”. Syftet har varit att ge ett större inflyttande och insikt för våra klubbar och förtroendevalda på arbetsplatsen.

Du som är medlem i Elektrikerna och som är intresserad av att läsa mer hittar en mer omfattande förklaring till vilka ändringar som föreslås på Mina sidor. Där har du också möjlighet att skicka in synpunkter och/eller förslag. Alla synpunkter och förslag som kommer in kommer sedan bearbetas av stadgekommittén och beslutas om i förbundsstyrelsen för att sedan sändas ut som det slutliga ändringsförslaget som styrelsen föreslår förbundsmötet 2022.

Vi vill få in synpunkter och/eller förslag senast den 1 november 2021.

Du skickar in ditt förslag eller dina synpunkter via mina sidor:

Mina sidor

Uppdaterad: