Ledighet i samband med årsskiftet

Kom ihåg att ansöka om ledighet före 1 december om du vill vara ledig i samband med jul-, nyårs- eller trettondagshelgen!

Publicerad:

Om du inte tidigare under året tagit ut dina 16 timmar betald ledighet ur tidbanken har du rätt att få upp till 16 timmars betald ledighet förlagd i samband med jul-, nyårs- eller trettondagshelgen under förutsättning att tid finns i tidbanken. Begäran om att få sådan ledighet måste göras senast den 1 december. Detta gäller för dig som jobbar på en arbetsplats som går under Installationsavtalet.

Du kan läsa mer om reglerna kring ledighet i samband med årsskifte i Installationsavtalet under 4 Kapitlet § 12 Tidbank. Du hittar alla våra kollektivavtal på vår hemsida under Medlem > Elektrikernas kollektivavtal.

Har du frågor om ditt avtal, jobb eller något annat som rör ditt medlemskap i Elektrikerna kan du alltid höra av dig till vår medlemsservice Kontakten på 0771-10 14 00 eller kontakten@sef.se.

Uppdaterad: