Gör Elektrikerna bättre – delta i medlemsundersökningen!

Då Elektrikerna är till för och består av våra medlemmar är det viktigt att vi vet hur stor kännedom du som medlem har om facket samt vad du tycker är viktigt att vi jobbar med.

Publicerad:

Vi kommer därför från och med i år och framåt att skicka ut en undersökning en gång om året till alla medlemmar för att stämma av hur du som medlem tycker att det fungerar på din arbetsplats. De flesta frågor kommer vara samma från år till år så att vi kan mäta förändringar över tid, men varje år kommer vi också att byta ut några frågor för att undersöka aktuella händelser.

Enkäten tar cirka 5-10 minuter att svara på och är helt anonym. Vi är väldigt tacksamma om du tar dig tid att svara på frågorna för att hjälpa till att göra oss bättre!

För att delta i medlemsundersökningen loggar du in på mina sidor:

Mina sidor

Uppdaterad: