Fotograf: Anna Ledin Wirén

Enkätundersökning om mobilanvändning i arbetslivet

Tillsammans med Göteborgs universitet genomför Elektrikerförbundet en enkätundersökning inom ramen för ett forskningsprojekt om mobilanvändning i arbetslivet. Syftet med projektet är att utforska hur mobiler används på arbetet och under gemensamma raster, hur användningen uppfattas och om det finns samband med social arbetsmiljö. Denna undersökning vänder sig till elektriker inom avtalsområdet Installation.

Publicerad:

OBS! Om du redan har besvarat enkäten kan du bortse från detta.

För att ingå i studien ska du arbeta minst 25%. Enkäten tar ca 10 minuter att besvara och kan besvaras via dator, surfplatta eller mobil. Dina svar samlas in utan identifierande personuppgifter. Elektrikerförbundet har inte möjlighet att ta del av individuella enkätsvar.

Det är frivilligt att delta i studien. Du kan när som helst avbryta din medverkan innan du skickat in dina svar. När du skickar in dina svar godkänner du att Göteborgs universitet får använda svaren i forskningen. Mer information om enkäten, projektet och datahantering samt kontaktuppgifter till forskarna hittar du om du följer länken till undersökningen.

Du besvarar enkäten via följande länk:

Till enkät om mobilanvändning på arbetet

Om länken ovan inte fungerar kan du istället kopiera in följande adress i adressfältet på din webbläsare:

https://samgu.eu.qualtrics.com/jfe/form/SV_2befF4fKNrEfm3s

Sista svarsdatum är 2021-12-30.

Uppdaterad: