Elektrikerna utökar stridsåtgärderna mot Tema Elektro (uppdaterad)

Uppdatering: Den 9 augusti 2021 tecknade Elektrikerna kollektivavtal med Tema Elektro.

 

Publicerad:

Sedan den 23 juni är medlemmarna på Tema Elektro uttagna i strejk och jobbet som de skulle ha utfört är satt i blockad. Nu utökar förbundet stridsåtgärderna genom att lägga ett sympativarsel.

Elektrikerna har sedan en tid tillbaka utan framgång förhandlat med företaget Tema Elektro i Blentarp utanför Sjöbo i Skåne om att teckna kollektivavtal med förbundet. Tillslut den 2 juni tvingades Elektrikerna varsla om stridsåtgärder och sedan den 23 juni är medlemmarna på Tema Elektro uttagna i strejk och jobbet som de skulle ha utfört är satt i blockad, så ingen annan får utföra deras arbete.

Fredagen den 2 juli fick förbundet stöd av Målareförbundet när de gick in och lag ett sympativarsel. Målarna lägger ned arbetet på nyproduktionen av en förskola i Höör om inte Tema Elektro tecknar kollektivavtal med Elektrikerna. Sympativarslet träder i kraft först den 23 augusti.

Medlingarna mellan fack och arbetsgivare fortsätter, men nu utökar Elektrikerna sina stridsåtgärder ytterligare genom sympativarsel med arbetsinställelse och blockad. Samtliga arbetsplatser inom Sjöbo kommun som utförs av företag bundna av Installationsavtalet samt två arbetsplatser i Kristianstad och Malmö är uttagna i konflikten.

Sympativarsel från och med 10 augusti 2021

Elektrikerförbundet varslar mot bakgrund av ovanstående om följande sympatiåtgärd från och med 10 augusti 2021, klockan 06:00:

 1. Arbetsinställelse av allt arbete, som utförs av medlemsföretag vid Installatörsföretagen bundna av Installationsavtalet, vid samtliga arbetsplatser inom Sjöbo kommun.
 2. Arbetsinställelsen avser de elektriker som under stridsåtgärden är beordrade att utföra arbetsuppgifter på arbetsplatser enligt punkten 1.
 3. Arbetsuppgifter som omfattas av arbetsinställelse försätts samtidigt i blockad, vilket innebär att ingen får utföra arbetsuppgifter som omfattas av arbetsinställelsen. Blockaden innebär att åtgärden kvarstår även om arbetet överlåts på annan.

Sympativarsel från och med 24 augusti 2021

Elektrikerförbundet varslar mot bakgrund av ovanstående om följande sympatiåtgärd från och med 24 augusti 2021, klockan 06:00:

 1. Arbetsinställelse av allt arbete, som utförs av arbetstagare anställda hos medlemsföretag vid Installatörsföretagen bundna av Installationsavtalet, vid arbetsplatser enligt nedan:

  Kristianstads Badrike
  Stridsvagnsvägen 16 – 20
  291 39 Kristianstad

  Slottstadens skola, Klarinetten 1
  Gyllebogången 5
  217 73 Malmö
 2. Arbetsinställelsen avser de elektriker som under stridsåtgärden är beordrade att utföra arbetsuppgifter på arbetsplatser enligt punkten 1.
 3. Arbetsuppgifter som omfattas av arbetsinställelse försätts samtidigt i blockad, vilket innebär att ingen får utföra arbetsuppgifter som omfattas av arbetsinställelsen. Blockaden innebär att åtgärden kvarstår även om arbetet överlåts på annan.
   

Sympatiåtgärden gäller tills vidare till dess Elektrikerförbundet har träffat kollektivavtal med Tema Elektro AB eller Elektrikerförbundet återkallar sympatiåtgärden helt eller delvis.

 

Varför tar Elektrikerna till stridsåtgärder för att teckna kollektivavtal?

Elektrikernas krav på kollektivavtal har sin grund i den svenska modellen som utgår från att det för allt arbete ska finnas ett för arbetet tillämpligt kollektivavtal. Kollektivavtalet reglerar villkoren i arbetet men ger också arbetstagarna, genom den fackliga organisationen, inflytande på arbetet och arbetsmiljön.

Genom Tema Elektros agerande kan förbundet inte garantera sina medlemmar, eller anställda hos bolaget, förmåner på kollektivavtalsnivå, till exempel gällande extra avtalspension, trygghetsförsäkring vid arbetsskada, övertidsersättning med flera liknande anställningsvillkor. Företaget kan på detta sätt komma att undvika att konkurrera på lika villkor inom branschen.

Uppdaterad: