Elektrikerna skjuter på stridsåtgärderna mot Svenska Solpanelmontage AB (uppdaterad)

Uppdatering: Elektrikerna har nu fått bekräftat att Svenska Solpanelmontage AB har tecknat kollektivavtal! Därmed återtas alla stridsåtgärder.

Publicerad:

Tack vare intensiva förhandlingar och tät kontakt med företaget, medlare och Installatörsföretagen har vi fått positiva signaler att Svenska Solpanelmontage AB nu är på väg att teckna kollektivavtal!

Elektrikerna har därför beslutat att skjuta på stridsåtgärderna. Varslet mot Svenska Solpanelmontage kvarstår, men så fort vi får bekräftelse på att företaget skaffat kollektivavtal drar Elektrikerna tillbaka sina stridsåtgärder. Om så inte sker träder förbundets varsel om arbetsnedläggelse och blockad i kraft den 2 november 2021, klockan 05:00.

Det var den 6 oktober som Elektrikerna först varslade om blockad och arbetsnedläggelse mot Svenska Solpanelmontage med verksamhet i Malmö, Halmstad och Göteborg. Anledningen till varslet är att förbundet sedan i början av året förhandlat med företaget om att träffa kollektivavtal, utan att lyckas. Förbundets krav på kollektivavtal har sin grund i den svenska modellen som utgår från att det för allt arbete ska finnas ett för arbetet tillämpligt kollektivavtal.

Uppdaterad: