Läs mer på folksam.se

Läs mer på folksam.se

Bättre villkor i hemförsäkringen

Ekonomin kan väga tungt när någon överväger att lämna sitt hem på grund av våld i nära relationer. För att ta sig ur en utsatt situation kan kostnader uppstå som inte alla har medel att betala för. Därför inför nu Elektrikerna i samarbete med Folksam ersättning för akuta merkostnader för den som måste fly från sitt eget hem.

Publicerad:

Hemförsäkring ingår i medlemskapet för alla som är medlem i Elektrikerna. 2018 var Folksam och LO-förbunden först med att erbjuda kristerapi och ersättning för våld i nära relationer i hemförsäkringen. På senare tid har frågan aktualiserats i debatt och media och det är ett stort och viktigt fokus på dessa frågor. Nu förbättrar vi skyddet ytterligare för alla som omfattas av hemförsäkringen.  

Det nya överfallsskyddet införs 1 juli i år och gäller alla som har en hemförsäkring i Folksam.

Vad ersätter försäkringen?

  • Överfallsersättning för enskilda skadehändelser
  • Ersättning för personer som utsätts för upprepat fysiskt våld 
  • Ersättning för merkostnader som uppstår när man tvingas lämna sitt gemensamma hem och ordna med annat boende
  • Möjlighet till tio kontakter med psykolog samt kostnader för resor och eventuell tolk till besöket
  • Förlängd preskriptionstid för minderåriga


Läs mer om vad skyddet omfattar på:

folksam.se

 

Uppdaterad: