Fotograf: Anna Ledin Wirén

Utbildningsalternativ under korttidspermittering

Elektrikerna och Installatörsföretagen har slutit avtal som ger möjlighet till kompetensutveckling för de som är korttidspermitterade och som omfattas av Installationsavtalet. Då utbildningsmöjligheterna är många har vi listat ett antal webbsidor där du kan hitta relevant information och kurser.

Publicerad:

Yrkeshögskolan

Yrkeshögskolan är en eftergymnasial utbildningsform som är starkt orienterad mot arbetslivet. Utbildningarna bedrivs av anordnare runt om landet och kan vara allt från privata aktörer till kommuner. Inom ramen för yrkeshögskolan finns det flera olika utbildningsinsatser som är relevanta för elbranschen.

Korta kurser

Korta kurser är ett koncept där utbildningsanordnare erbjuder kurser eller kurspaket med en mycket mindre tidsomfattning än den utbildning som man vanligtvis läser på yrkeshögskolan. Medan den vanliga utbildningen ofta sträcker sig över flera år, så har de korta kurserna ett tidsspann från några veckor upp till ett halvår.

Utbildningsformen är flexibel och ska kunna läggas upp på bästa sätt efter studentens behov både när det kommer till studietakt och -form. Det finns även många olika utbildningsanordnare utspridda över hela landet som bedriver yrkeshögskoleutbildningar

Läs mer på Yrkesskolans webbplats

Uppdragsutbildning

Inom ramen för yrkeshögskolan kan din arbetsgivare köpa uppdragsutbildning av utbildningsanordnare. Det går att köpa hela eller delar av utbildningar

Läs mer på Myndigheten för yrkeshögskolans webbplats

INSU

INSU är Installatörsföretagens egna utbildningsföretag. Genom INSU bedrivs såväl verksamhet inom ramen för yrkeshögskolan som företagsinriktad verksamhet så som kurser och utbildningar. Exempelvis kan du läsa kurser inom elsäkerhet, arbetsmiljö eller elteknik.

Du som är jobbar på ett av Installatörsföretagens medlemsföretag har ett subventionerat pris på flera av INSU:s kurser. Rabatten tillkommer företaget du jobbar på då de ska stå för kostanden för din utbildning.

Läs mer på INSU:s webbplats

Prevent

Prevent är en organisation som arbetar med företag för att förbättra deras arbetsmiljö. Organisationen ägs gemensamt av LO, Svenskt Näringsliv och PTK vilket betyder att allt deras material är framtaget av fackförbund och arbetsgivare tillsammans. Hos Prevent finns en stor mängd kurser inom just arbetsmiljö och riskhantering på företag.

Läs mer på Prevents webbplats

Energibyggare

Energibyggare är en interaktiv och webbaserad utbildning som riktar sig till byggnadsarbetare och installatörer. Fokusområdet är energieffektivt byggande och förnybar energi. Den är uppdelad i flera interaktiva moduler som totalt tar cirka fyra timmar att gå igenom. Bakom Energibyggare står ledande aktörer inom Svensk byggsektor som tillsammans har tagit fram utbildningen.

Läs mer på Energibyggare

Respekttrappan

Respekttrappan är ett verktyg för företag och organisationer att göra sina arbetsplatser mer inkluderande. Genom en blandning av fakta och upplevelser får deltagarna på ett pedagogiskt sätt reflektera, samtala och lära sig mer om olika privilegier, normer och diskrimineringsgrunder. Respekttrappan är självinstruerande och utformad för att vem som helst ska kunna både hålla och delta i en övning – oavsett förkunskaper. De sju stegen är uppbyggda utifrån ett förändringsperspektiv och innehåller både grupp- och individuella övningar.

Läs mer på Respekttrappans webbplats

Råd och tips om kompetensutveckling

 • Om du vill ha råd och tips på kompetensutveckling bolla med din lokala fackklubb! Den lokala fackklubben har ofta goda kunskaper om medarbetarnas behov. Därför kan de vara till stor hjälp för att kunna identifiera de behov som finns inom ramen för kompetensutveckling.
 • Parterna är överens om att kompetensutvecklingen/utbildningsinsatser i första hand ska ske inom områdena: 
  • Elsäkerhet/Egenkontrollprogram 
  • Branschen ur ett framtidsperspektiv 
  • Arbetsmiljö/uppförande/värderingar
 • Kostnader för utbildningen ska inte belasta dig som anställd utan det ska din arbetsgivare stå för.
 • Utbildningen ska resultera i ett intyg, certifikat, betyg eller liknande.
 • Företaget som du jobbar på kan få hjälp av INSU med kompetensutveckling. De kan ge råd om vilken utbildning som passar bäst och kartlägga kompetensen på företaget.
Uppdaterad: