Tilläggsöverenskommelse träffad om utökning av korttidspermittering

Elektrikerförbundet och Installatörsföretagen har idag kommit överens om ett tillägg i avtalet om korttidspermittering med statligt stöd för Installationsavtalet och Larm- och Säkerhetsteknikavtalet.

Publicerad:

Överenskommelsen innebär att företag nu kan använda sig av upp till 80 procent arbetsbefrielse med statligt stöd samtidigt som den anställde får behålla stor del av sin lön. Kostnadsfördelning för arbetstidsminskningen fördelas enligt nedanstående tabell:

 
Nivå Arbetstids­minskning Löneminskning Arbetsgivare Staten Arbetsgivarens minskade lönekostnad 
1 20 4% 1% 15% 19%
2 40 6% 4% 30% 36%
3 60 7,5% 7,5% 45% 53%
4 80 12% 8% 60% 72%

Syftet med korttidspermittering är att den anställde ska få behålla jobbet och att företaget ska kunna växla upp sin verksamhet snabbt igen när läget vänder.

Företag som vill använda korttidspermittering ska begära lokal förhandling med Svenska Elektrikerförbundets regionkontor.

Tilläggsöverenskommelsen gäller från den 1 maj 2020 till den 31 juli 2020, enligt beslut av regeringen. Läs mer om den nya lagen om korttidspermittering på regeringens hemsida.

Uppdaterad: