Resultat från undersökning: När var du senast på hälsokontroll hos företagshälsovården?

Resultat från undersökning: När var du senast på hälsokontroll hos företagshälsovården?

Resultat från vår medlemsundersökning om företagshälsovård

349 har svarat på Elektrikerförbundets enkät om de har företagshälsovård och hur ofta de fått gå på kontroll. Drygt 18 % av dessa saknar företagshälsovård och nästan 20 % har inte fått återkommande hälsoundersökning minst vart 3:e år.

Publicerad:

Fakta om företagshälsovård

Företagshälsovårdens främsta uppgift är att ta bort eller minska risker i arbetsmiljön. Enligt Arbetsmiljölagen (kapitel 3, § 2c) ska arbetsgivaren se till att det finns företagshälsovård att tillgå för de anställda beroende på hur arbetsförhållandena ser ut och vad som krävs på den enskilda arbetsplatsen. Vi har däremot sett till så att företagshälsovård ska ingå i de flesta av Elektrikernas kollektivavtal. I avtalet regleras vad och vilka undersökningar som ska ingå.

Följande av Elektrikernas kollektivavtal har företagshälsovård reglerat:

  • Installationsavtalet
  • Kraftverksavtalet
  • Thyssenavtalet
  • Sector Alarmavtalet
  • Larm- och Säkerhetsteknikavtalet
  • Larm- och Säkerhetsavtalet
  • Elektroskandiaavtalet

För att ta reda på mer om vad som ingår i företagshälsovården kolla i ditt kollektivavtal

Om du inte har någon företagshälsovård på ditt arbetsställe, kontakta Elektrikerförbundet så får vi tala om vilka rättigheter du har på ditt kollektivavtal och på ditt företag och hjälpa dig att förhandla fram en företagshälsovård. Ring 0771-10 14 00 eller mejla kontakten@sef.se.

Uppdaterad: