Regeringen slopar karensavdraget

Regeringen slopar karensavdraget för att få sjuka att stanna hemma och minska spridningen av Coronaviruset. Från och med idag utgår ersättning redan under första sjukdagen.

Publicerad:

Det slopade karensavdraget gäller från och med idag och i en och en halv månad framöver, med möjlighet till förlängning. 

Dessutom höjs anslaget för smittbärarpenningen. Smittbärarpenningen innebär att den som bär på en farlig smitta, eller kan göra det, men inte är sjuk får ersättning från Försäkringskassan. Men då krävs läkarintyg. Läs mer på Försäkringskassans hemsida.

Åtgärden görs för att man tror att det ska minska smittspridningen och därmed avlasta sjukvården.

Läs mer på regeringen.se

Uppdaterad: