Pågående IT-säkerhetsincident

Elektrikerna, och övriga 6F-förbund, har en pågående IT-säkerhetsincident som sprider sig primärt via e-post. Vi arbetar aktivt tillsammans med vår IT-leverantör för att begränsa konsekvenserna. 

Publicerad:

Under tiden vill vi uppmana alla att iaktta stor försiktighet gällande framförallt bifogade filer, bilagor och länkar i all e-post ifrån oss.

Som extra säkerhetsåtgärd har vi tillfälligt installerat ett extra virusprogram som plockar bort osäkra länkar och bilagor vilket gör att vi kan missa information. Skickar ni viktig information som vi inte svarar på – ring oss för att få bekräftat att det verkligen kommit fram.

Uppdaterad: