Överenskommelse angående korttidspermittering med statligt stöd för Thyssenavtalet

Elektrikerförbundet och Teknikarbetsgivarna har nu träffat avtal om korttidspermittering med statligt stöd för Thyssenavtalet. Detta med anledning av den allvarliga situation som uppstått på den svenska arbetsmarknaden till följd av coronaviruset.

Publicerad:

Korttidspermittering innebär att den anställde kan få gå ner i arbetstid med 1, 2 eller 3 dagar med en reducering på lönen med 4, 6 eller 7,5 procent, enligt lag, detta genom att staten går in och tar en stor del av kostnaden. Syftet med korttidspermittering är att den anställde ska få behålla jobbet och att företaget ska kunna växla upp sin verksamhet snabbt igen när läget vänder.

Överenskommelsen för Thyssenavtalet gäller från och med den 8 april 2020.

Företag som vill använda korttidspermittering ska begära lokal förhandling med Elektrikerförbundets regionkontor. Förhandlingen ska ske enligt en centralt överenskommen checklista som är del av avtalet.

Vi har också sedan tidigare en överenskommelse om korttidspermittering med statligt stöd för Installationsavtalet, Kraftverksavtalet, Larm- och Säkerhetsteknikavtalet, Radio & TV-avtalet, Sector Alarmavtalet och Elektroskandiaavtalet.

Uppdaterad: