Överenskommelse angående korttidspermittering med statligt stöd för Kraftverksavtalet och Radio & TV-avtalet

Elektrikerförbundet och EnergiFöretagens Arbetsgivarförening har träffat avtal om korttidspermittering med statligt stöd gällande alla företag som är bundna av Kraftverksavtalet. Avtal är också träffat med Svensk Handel för Radio & TV-avtalet. Detta med anledning av den allvarliga situation som uppstått på den svenska arbetsmarknaden till följd av coronaviruset.

Publicerad:

Korttidspermittering innebär att den anställde kan få gå ner i arbetstid med 1, 2 eller 3 dagar med en reducering på lönen med 4, 6 eller 7,5 procent, enligt lag, detta genom att staten går in och tar en stor del av kostnaden. Syftet med korttidspermittering är att den anställde ska få behålla jobbet och att företaget ska kunna växla upp sin verksamhet snabbt igen när läget vänder.

Överenskommelserna gäller från och med den 25 mars 2020. Företag som vill använda korttidspermittering ska begära lokal förhandling med Elektrikerförbundets regionkontor. Förhandlingen ska ske enligt en centralt överenskommen checklista som är del av avtalet. Där är bland annat en av punkterna att en riskbedömning av arbetsmiljön måste göras för de som inte permitteras utifrån den nya arbetssituationen, där kan arbetstider och beredskap vara frågor av vikt att ta hänsyn till.

Sedan den 19 mars 2020 har vi också en överenskommelse med Installatörsföretagen om korttidspermittering med statligt stöd för Installationsavtalet och Larm- och Säkerhetsteknikavtalet. Förhandlingar för fler avtalsområden är på gång.

Uppdaterad: