Fotograf: Diana Oldenburg

Nytt Radio & TV-avtal klart

Elektrikerna har nu tecknat nytt avtal tillsammans med arbetsgivarmotparten Svensk Handel. Avtalet går i linje med LO-samordningen med ett totalt avtalsvärde på 5,4% över 29 månader.

Publicerad:

– Efter mycket påtryckningar och intensiva förhandlingar lyckades vi till sist få igenom låglönesatsningen även på Radio & TV-avtalet, något som arbetsgivarna gjorde starkt motstånd mot. Detta var en fråga som vi var redo att ta till stridsåtgärder för att få igenom, så jag är nöjd att vi lyckades komma överens innan dess genom förhandling. Våra medlemmar är värda samma löneökningar som andra branscher!

Jag är också nöjd att vi lyckades stoppa arbetsgivarnas krav på försämringar i de anställdas arbetstid. Svensk Handel ville få igenom att de anställda på Radio & TV-avtalet skulle få mindre betalt när de jobbar kväll, säger Elektrikernas förhandlingschef Mikael Pettersson om förhandlingsresultatet på Radio & TV-avtalet. 

Avtalet i korthet:

  • Löper över 29 månader, från den 1 januari 2021 till och med den 31 maj 2023.
  • Följer industrins märke på 5,4 %.
  • Löneökningsutrymmet är 2,76 % den 1 januari 2021 och 2,03 % den 1 juni 2022.
  • Låglönesatsning enligt märket. Vilket innebär att ingen får en procentuell lönehöjning lägre än för en lön på 26 100 kronor 2020. Beloppet för låglönesatsningen 2023 är på 26 820 kronor.
  • Extra pensionsavsättning på 0,1%.
  • Pensionsöverenskommelsen mellan LO och Svenskt Näringsliv, vilket innebär bland annat att arbetstagare börjar samla in pengar till sin avtalspension tidigare (från dagens 25 år ned till 22 år). I överenskommelsen finns också bra lösningar som säkerställer att hela värdet av avtalsförsäkringarna betalas ut, till exempel genom att avsättningar till tjänstepensionen görs varje månad istället för varje år och att det ska stå på lönespecifikationen.
  • Stärkt skydd mot sexuella trakasserier utförda av tredje man.

Avtalet innehåller också arbetsgrupper om:

  • Arbetsmiljö
  • Utveckla avtalet för att omfatta fler branscher.


Läs överenskommelsen i sin helhet

Om Radio & TV-avtalet

Kollektivavtalet för Radio-, TV-, Data- och Elektroniktekniker är ett avtal mellan Svenska Elektrikerförbundet och arbetsgivarorganisationen Svensk Handel. De som går på avtalet utför reparations och servicearbeten antingen på firmans verkstad eller direkt hos kunden inom radio-, television-, data- och elektronikteknik.

Uppdaterad: