Nytt Manpoweravtal

Vi har nu en överenskommelse om företagsanpassning mellan Manpower El & Tele AB och Svenska Elektrikerförbundet.

Publicerad:

Manpoweravtalet är ett företagsavtal mellan Svenska Elektrikerförbundet och Manpower El & Tele AB. Medlemmarna som går under avtalet jobbar på företaget Manpower EL & Tele AB med bemanningsverksamhet. Manpoweravtalet är en företagsanpassning av Installationsavtalet enligt Installationsavtalet 1 Kap § 7. Vilket betyder att även Installationsavtalet gäller med de tillägg och förändringar som finns i Manpoweravtalet. 

Avtalet gäller från och med den 1 januari 2021 till och med den 31 maj 2023.

För det fall Installationsavtalet är uppsagt av centrala parter att upphöra 2022-04-30 äger part i detta företagsavtal rätt att säga upp företagsavtalet till att upphöra 2022-05-31. I så fall ska uppsägning ske senast 2021-11-30.

§ 4 Lön - Moment 3
Garanterad lön höjs enligt Bemanningsavtalets nivå 5,02% från och med 1 maj 2022:

  • 123,75 kr för fullbetalda montörer
  • 117,04 kr för övriga

§ 6 Fortbildning
Parterna skall genomföra en lokal avstämning 2021-10-01 samt 2022-10-01 avseende HLR samt ESA (eller motsvarande grundläggande säkerhetsutbildning).

Läs överenskommelsen i sin helhet

Uppdaterad: