Elektrikerna varslar Svea Renewable Solar AB om arbetsnedläggelse och blockad

Elektrikerförbundet har sedan den 2 april 2019 fört diskussioner och genomfört förhandling enligt Medbestämmandelagen med Svea Renewable Solar AB för att träffa kollektivavtal. Med anledning av att företaget vid förhandlingar vägrat teckna kollektivavtal med Elektrikerförbundet varslar förbundet Svea Renewable Solar AB om blockad och total arbetsnedläggelse.

Publicerad:

Förbundet och arbetstagarna hos företaget har ett starkt intresse av att ett kollektivavtal tecknas. Kollektivavtal innebär trygghet på flera sätt för våra medlemmar till exempel pension, trygghetsförsäkring vid arbetsskada, övertidsersättning och liknade villkor. Kollektivavtalet innebär också att förbundet och arbetstagarna ges inflytande i verksamheten. Företaget har på detta sätt undvikit att konkurrera på lika villkor inom elteknikbranschen.

Med anledning av att Svea Renewable Solar AB vid förhandlingar vägrat teckna kollektivavtal med Svenska Elektrikerförbundet varslar förbundet härmed om blockad och total arbetsnedläggelse vid Svea Renewable Solar AB:s all verksamhet. Samtidigt förklaras allt arbete i blockad, vilket innebär att ingen tillåts att utföra blockerat arbete eller på något sätt befatta sig med företagets verksamhet, råvaror, produkter med mera vare sig det sker inom eller utanför företaget. Blockerat arbete får dock övertas av företag som är bundet av Kraftverks- eller Installationsavtalet.

Stridsåtgärderna träder i kraft den 26 februari 2020 klockan 05:00.

Uppdaterad: