Elektrikerna tvingas ställa verksamhet till följd av Coronaviruset

Med anledning av det rådande läget i och med Coronaviruset Covid-19 tvingas Elektrikerna skjuta upp fackliga kurser. Uppsökande verksamhet och medlemsmöten kommer i stället i största möjliga mån ske digitalt.

Publicerad:

Då fler i samhället blir smittade av Coronaviruset Covid- 19 har Regeringen vidtagit ett antal åtgärder som syftar till att begränsa smittspridningen i samhället. Några av åtgärderna är borttagning av karensavdraget, korttidsarbete med statligt stöd och temporär upphävning av kravet på läkarintyg från och med den åttonde kalenderdagen i sjuklöneperioden. Läs mer om detta på krisinformation.se.

Som fackförbund måste vi ta vårt samhällsansvar för att minska smittspridningen och samtidigt värna om förbundets medlemmar, förtroendevalda och anställda. Det är viktigt att vi gör åtgärder så att vi har möjlighet att hjälpa våra medlemmar i denna svåra situation. Därför har vi tagit följande beslut för att i största möjliga mån motverka att vår personal och förtroendevalda blir sjuka och inte kan fortsätta Elektrikernas fackliga arbete samt för att inte riskera att sprida smittan vidare till våra medlemmar.

  • Regionkontor och förbundskontor kommer bara ha möjlighet att ta emot föranmälda besök då delar av personalen kommer jobba hemifrån.
  • På våra medlemmars arbetsplatser är det arbetsgivaren som har arbetsmiljöansvaret. För att undvika risken att det är vi som sprider smitta kommer vi att avstå från att delta fysiskt på medlemsmöten. Den uppsökande verksamheten ställs om mot kontakter via telefon, video eller andra digitala hjälpmedel. Förhandlingar och akuta ärenden såsom allvarliga arbetsmiljöproblem kommer givetvis fortsätta ske i så stor utsträckning det är möjligt.
  • För att minska smittoriskerna tar förbundet sitt ansvar med att begränsa resor och fysiska möten. Därför tvingas vi skjuta upp alla inplanerade kurser och konferenser till senare tillfälle från och med den 17 mars och tillsvidare men till att börja med till den 31 maj. I de tillfällen vi tvingas ställa in med kort varsel där du som medlem redan har begärt ledigt och inte tillåts att återgå i tjänst under den godkända ledigheten står förbundet givetvis för den ersättning som skulle ha utgått för kursen. Men försök i första hand att prata med din arbetsgivare om att dra tillbaka ledigheten.
  • Då gymnasieskolorna från och med den 18 mars rekommenderas hålla sin undervisning på distans kommer vi inte kunna genomföra skolinformation.

Vi har samlat information om vad arbetsgivarens arbetsmiljöskyldighet innebär och om vad som gäller för rätt till lön med mera här.

När du har frågor eller behöver hjälp, tveka aldrig att höra av dig till oss – vi är bara ett samtal bort även om vi kanske inte alltid kan delta fysiskt just nu. Kontakta vår medlemsservice Kontakten på 0771-10 14 00 eller kontakten@sef.se.

Tack för din förståelse!

Uppdaterad: