Elektrikerna stödjer Palmecentrets initiativ Gränslös Solidaritet

Coronaviruset har under våren spridits globalt och skapat förödelse i många samhällen. Den internationella organisationen ILO varnar för att runt 1,6 miljarder människor världen över kan förlora sina jobb i krisen. Elektrikerna har skänkt 5 000 kr till Palmecentrets initiativ Gränslös Solidaritet.

Publicerad:

I många länder där Palmecentret arbetar saknas de sociala trygghetssystem som vi har här i Sverige. De fackliga strukturerna som finns är ofta svaga och riskerar nu att helt raseras på grund av av krisen. Nu är tiden som vi måste visa på praktisk internationell och gränslös solidaritet och stötta våra fackliga kamrater världen över som kämpar för sina rättigheter, och som riskerar att förlora allt i krisens spår.

Palmecentret stödjer och arbetar med fackliga organisationer och aktivister i över 20 länder. Tillsammans med LO jobbar de bland annat med att driva på för större social trygghet för arbetare världen över. Särskilda insatser görs för de två miljarder informella arbetare som helt saknar trygghetsstystem.

Vill du visa gränslös solidaritet? Swisha en gåva till 123 240 60 72.

Läs mer på Palmecentrets hemsida.

Vad är Olof Palmes Internationella Center?

Olof Palmes Internationella Center bildades 1992 av KF, LO och Socialdemokraterna för att hedra Olof Palmes minne. Palmecentret arbetar i Olof Palmes anda för demokrati, mänskliga rättigheter och fred. Palmecentret är den svenska arbetarrörelsens samarbetsorganisation för internationell verksamhet och opinionsbildning. Tillsammans med sina 27 medlemsorganisationer, därbland Elektrikerna, bedriver de drygt 200 utvecklingsprojekt i fler än 20 länder.

Läs mer om Palmecentret

Uppdaterad: